De ‘ver-sleurde’ werknemer.

Het waren de opmerkingen van Dan Brown in Collegetour op vrijdag 7 februari, die me op het woord ‘versleuren’ brachten.

1. Stay passionate, otherwise you fall in to routines.
De eerste uitspraak van Dan Brown. Hoeveel mensen werken gepassioneerd? Hoeveel mensen zijn steevast op ontdekking om te kijken of ze hun werk op een iets andere wijze kunnen doen? Proberen ze iets uit? Routines en erkende werkwijzen, handtekeningen en parafen is wat hun werk-leven bepaalt. Ze zijn niet alleen in routines vervallen, ze zijn die routines geworden.
Ver-sleurd in hun aanpakken, ver-scheurd van hun geest die hun kan vertellen wat ze écht zouden kunnen in termen van iets scheppen in en om hun werk.

2. Wil je creatief zijn, zet oogkleppen op. Lees géén opmerkingen over je werk. Zowel niet de positie als de negatieve. En als je dat wel doet, laat ze ook weer gewoon los. Leg ze als het ware achter je neer. Doe je eigen ding en maak iets zoals je het zélf graag zou willen.
(Luister wél goed naar je geest, naar je innerlijk)

Dat was de tweede uitspraak van Dan Brown.
Dit principe in je achterhoofd houden, voorkomt dat je als medewerker verwordt tot een organisatorisch cliché die zijn eigen ding niet meer durft te doen. Daarvoor is wel het besef nodig dat er altijd personen binnen en buiten je eigen organisatie zijn die iets interessant vinden als je het doet, zoals JIJ het doet. Het maakt van je product geen cliché maar iets authentieks. Je stopt met taakgericht te denken en wordt meer productgericht.

En bedenk: Als je ALLEEN maar vraaggericht werk en handelt, verwordt je eveneens snel tot een ver-sleurd cliché. Wie ben je dan nog? Een nobody die is vergeten, of subtiel die richting op gecondititioneerd, dat hij of zij 'somebody' is. Wie heeft je hersens of een deel van je bewustzijn overgenomen? Wie praat 'door jou'? Wiens woorden gebruik je………….maar wat zegt je diepere innerlijk en durf/kun je dat nog tot uitdrukking brengen? Zonder dát, geen authentieke scheppende vermogens meer.

3. Wil je een boek schrijven? Schrijf over wat je wilt leren. Doe er research naar.
(Oogkleppen heb je alleen voor de opmerkingen van anderen over je werk)
 
Dit is iets dat ik enkele keren zelf heb gedaan bij mijn eerste drie boeken. Zó herkenbaar! Die boeken waren verdiepingen van items waar ik op de een of andere wijze altijd al mee bezig was.

Zelfs het thema van mijn promotie-onderzoek (dat ik, als er niets vreemds gebeurt, veronderstel af te ronden) is iets waar ik zelf razend nieuwsgierig naar was en heeft me inmiddels minstens drie nieuwe producten geschonken.
* Een eigen methodische variant om ongeschreven regels te analyseren.
* Een leuke presentatie over ongeschreven regels bij de overheid.
* Een eigen leuke cursus ‘beleidsmuiten: hoe als ambtenaar openheid te creëren in de beleidsontwikkeling’.

4. That feeling, to create something out of nothing!!!
Dan Brown schreef zijn eerste boek toen hij 5 jaar was. Zijn moeder hielp hem bij het uittikken, of beter gezegd, deed dat voor hem. Wat een mooi ouderlijk gebaar! Een talent van een kind al in een zo’n vroeg stadium kunnen zien en tegelijkertijd een vorm van natuurlijke ondersteuning bieden.
Dit gevoel volgt automatisch uit de eerste drie ‘Operating Principles’ en heb ik diverse ondernemers/ondernemende mensen regelmatig horen zeggen: van niets iets maken, gebruik makend van wat je in je hebt en waar je goed in bent. Geloof me, dat kan in elk werk.

Tot slot.
Er zit een belangrijke onderliggende les bij deze vier principes. Ze doen iets met je vitaliteit. Ze zorgen voor een periodiek ‘energiesurpus.’ Als je iets goed beheerst, gaat je dat gemakkelijker af. De energie die dan weer vrij komt, als iets je uiteindelijk weinig energie kost, benut je voor een zogenaamde methodische ‘kwantumsprong’. Iets geheel nieuws te creëeren waarmee jouw product een nieuwe standaard kan creëren.

Dus ook al begin je nog zo eenvoudig, met nog zo’n eenvoudig werk. Perfectioneer, zorg daardoor voor een energie-surpus. En werk toe naar een volgende sprong, klein of iets groter: een volgende meetlat. Ga ook niet gelijk voor een reuzesprong. Een wereldrecord schaatsen rijden doe je ook niet de eerste dag als je op schaatsen staat.

Doe dat, net zoals Dan Brown, op basis van zaken die je van nature goed afgaan. Of anders geformuleerd, doe je werk zoveel mogelijk vanuit je eigen talenten en natuurlijke vaardigheden. Ga niet als een kikker pogen klimaap te spelen. Als je als kikker goed kunt springen, wat zou je kunnen ontwikkelen om JOUW nieuwe product-sprong te maken?

Max Herold
Februari, 2014