De Verandermanagementbox.

De Verandermanagementbox is een audioreeks bestaande uit twintig cd’s over de veranderen in organisaties. In deze cd’s geven Nederlandse wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kernideeën weer. Het geheel staat onder redactie van Prof. dr. Jaap Boonstra. Een reeks aan management- en veranderdeskundigen heeft een bijdrage geleverd aan deze serie. Zowel theoretisch als praktisch zijn de cd’s buitengewoon bruikbaar. De inhoud bestrijkt het brede veld van verandermanagement.


De serie is opgebouwd rond zes thema’s:

  1. Verkennen en diagnosticeren
  2. Visie formuleren en koers zoeken voor verandering
  3. Ontwerpen van effectieve en flexibele organisaties
  4. Kiezen van een veranderstrategie
  5. Monitoren, interveniëren en evalueren
  6. Anders kijken naar veranderen

De cd’s duren allemaal ongeveer zestig minuten en bovendien zijn de teksten ervan beschikbaar.

In het eerste deel wordt ingegaan op de pluriformiteit van organisaties. Door breed te kijken ontstaat een volledig beeld van wat er in een organisatie speelt en wat het beste aangrijpingspunt is voor verandering. Naast de invalshoeken zijn ook de spelers met hun verschillende belangen onderwerp van diagnose.

Daarna worden ideeën aangereikt hoe een visie kan worden geformuleerd en geïmplementeerd en hoe daarbij het draagvlak en de noodzakelijke veranderingsbereidheid kan worden gecreëerd.

Het derde gedeelte behandelt hoe een organisatie succesvol kan worden ontworpen. Het gaat daarbij om zowel het proces om tot een organisatieontwerp te komen als het meest optimale ontwerp zelf.

In het vierde deel wordt het ‘kleurendenken’ als kapstok gebouwd voor een indeling van strategieën. Vervolgens wordt aan de hand van de variabelen hoge en lage machtsafstand en hoge en lage onzekerheid bekeken wat een juiste strategie is. Tenslotte wordt stil gestaan bij de vraag hoe de verandermanager mensen kan faciliteren.

Het vijfde deel gaat in op interventies. Onderscheiden worden interventies gericht op individuen, groepen, organisaties en netwerken van organisaties. Tevens wordt behandeld hoe weerstand te signaleren en ermee om te gaan. Ook irrationele factoren bij organisatieveranderingen passeren de revue.

Het laatste deel gaat over nieuwe manieren van kijken naar veranderen. Co-creatie en veranderen als chaotisch proces worden in dit gedeelte bekeken.

De box geeft een stevige inhoudelijke basis. Daarbij wordt naast de gesproken tekst ook een transcript geleverd. In totaal al snel meer dan zeshonderd bladzijden. Naast een inhoudelijk kader voor veranderen in organisaties, is de Verandermanagementbox geschikt om het veranderingsproces waar je eigen organisatie in zit te categoriseren. Dat leidt snel tot keuzes in het gebruik van onderdelen van de box. Zo kun je al zappend door de inhoud heen. De cd’s houden je scherp en door steeds die cd te gebruiken waar je op dat moment voor staat in het veranderingsproces helpt het je om je koers te bepalen. De kwaliteit is opvallend hoog en de cd’s zetten je aan tot verdere studie. En natuurlijk erg praktisch voor wie weinig tijd heeft of veel in de auto zit!
 

Bert van Ravenhorst, 

juni 2011.

 

Meer weten?  
Via managementboek.nl

Inhoudsopgave


De Verandermanagementbox bevat 20 cd's van ruim 60 minuten, die zijn geschreven door de onderstaande auteurs en worden ingesproken door Ben Maasdam en Marjon Keller.
 
1. Succesvol veranderen van organisaties (Prof. dr. Jaap Boonstra)
 2. Verkennen wat er gaande is (Prof. dr. Miel Otto)
 3. Diagnosticeren van organisatieproblemen (Dr. Rob van Es)
 4. In kaart brengen van speelveld, spelers en spel (Prof. dr. Hans de Bruijn)
 5. Doelgericht veranderen (Prof. dr. Steven ten Have)
 6. Creëren van draagvlak voor veranderen (Prof. dr. Deanne den Hartog)
 7. Uitwerken van een inspirerende visie (Dr. Filip Vandendriessche)
 8. Ontwerpen van organisaties (Prof. dr. Joan van Aken)
 9. Vormgeven aan de interne organisatie (Prof. dr. Pièrre van Amelsvoort)
 10. Naar Flexibele Ondernemingsvormen: Succesvol Concurreren in de 21e eeuw (Prof. dr. Henk Volberda)
 11. Strategieën voor veranderen (Drs. Hans Vermaak, MCM)
 12. Kiezen van veranderstrategieën (Prof. dr. Marc Buelens)
 13. Vormgeven aan individuele veranderingen (Prof. dr. Yvonne Burger)
 14. Interveniëren en veranderen (Prof. dr. Léon de Caluwé)
 15. Omgaan met weerstand (Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst)
 16. Omgaan met irrationaliteit in veranderen (Prof. dr. Erik van de Loo)
 17. Veranderen als chaotisch proces (Prof. dr. Thijs Homan)
 18. Transformationeel leidinggeven (Prof. dr. André Wierdsma)
 19. Slow management, slow change (Drs. Jaap Peters, MCM)
 20. Leidinggeven in verandering (Prof. dr. Jaap Boonstra)

Klik op:
http://www.managementboek.nl/luisterboek/9789077387931/
de_verandermanagementbox-jaap_boonstra?affiliate=1910