Hoe innovatief ben je als leider/manager?

Checklist van professor dr. Jeff Gasperz, Nijenrode (met toestemming gepubliceerd op deze site).

Kruis eerst de antwoorden en kies vervolgens ??n van de "nee, dat wil ik wel vaker doen" en geef aan wat dat met je doet/voor de afdeling/organisatie doet, als je daar werk van zou maken.

1. Ik communiceer regelmatig naar medewerkers waarom innovatie en creativiteit belangrijk is.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

2. Ik probeer een klimaat op mijn afdeling te scheppen waar mensen ruimte en mogelijkheden ervaren voor intern ondernemerschap, kennisdeling en kruisbestuiving.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

3. Ik daag mijn medewerkers uit om met nieuwe idee?n te komen.
o Ja,
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

4. Ik geef mijn medewerkers voldoende tijd om nieuwe waardevolle idee?n verder te ontwikkelen.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

5. Ik probeer goede idee?n van mijn medewerkers zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van de directie.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

6. Ik vier met mijn medewerkers regelmatig hun (creatieve) successen?
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

7. Ik geef mijn medewerkers uitdagende doelstellingen die hun creativiteit prikkelt.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

8. Bij het formeren van projectteams probeer ik bewust een mix te krijgen van mensen met verschillende achtergronden en denkstijlen (rechterbrein en linkerbrein denkers)
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

9. Ik probeer de creativiteit van mijn medewerkers regelmatig te prikkelen door onverwachte, prikkelende patroondoorbrekende activiteiten te organiseren.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.

10. Ik probeer als persoon het innovatiegericht en creatief zijn zoveel mogelijk voor te leven, dus eigenlijk hierin rolmodel voor mijn medewerkers te zijn.
o Ja.
o Nee, maar dat wil ik wel vaker doen.
o Nee, en dat wil ik ook niet doen.