Integriteit: enkele gedachten van Peter Drucker.

Integriteit vertaalt zich enerzijds in’ onkreukbaarheid’ als ook oog hebben voor de effecten van je gedrag op het totale systeem (je organisatie, de sociale gemeenschap er om heen en de natuur).
Kun je aan je Werkelijke Kernwaarden als eerlijkheid, moraliteit, betrouwbaarheid, oog voor positieve effecten van je gedrag op het anderen etc. vasthouden in situaties waarin (jouw) belangen op het spel staan? Stel dat je werkt voor een leiding gevende of politicus die negatieve spelletjes speelt omdat zijn carrière vooropstaat. Wat doe je dan?

De Amerikaanse management en organisatie-expert Peter Ferdinand Drucker overleed in 2005 op bijna 96-jarige leeftijd. Recentelijk was ik door een boek met de naam 'The Daily Drucker' aan het bladeren. Interessant vond ik een aantal uitspraken die hij in het kader van het begrip 'integriteit' deed:

  • Een persoon dient nooit op een managementpositie te worden benoemd als h/zij primair focust op de zwakten van iemand in plaats van op zijn sterkten. Degene die altijd precies weet wat mensen niet kunnen, en nooit ziet wat ze wél kunnen, ondermijnt de ‘spirit’ van een organisatie.
  • Iemand dient niet in een baan te worden benoemd als die persoon meer geïnteresseerd is in de vraag ‘wie heeft gelijk’ dan in de vraag ‘wat is juist’. De vraag stellen ‘wie heeft gelijk’ moedigt ondergeschikten aan op veiligheid te gaan spelen (noot MH: bijv. het idee dat de baas altijd gelijk heeft omdat hij of zij de baas is) en politiek in hun organisatie te bedrijven. Het stimuleert ondergeschikten zaken af te dekken als ze een mogelijke fout hebben gemaakt (noot MH: of bij twijfels) in plaats daarvan openlijk en in gezamenlijkheid te leren.
  • Stel intelligentie nooit boven integriteit als je iemand aanneemt.
  • Collega’s weten doorgaans snel welke andere collega’s of leidinggevenden wel of niet integer zijn.

Max Herold,
juli 2011

Bron: Drucker, P.F. & Marciariello, A. (2004) The Daily Drucker. NY: HarperCollinsPublishers

Klik voor meer informatie op:
 

Of via managementboek
http://www.managementboek.nl/boek/9780750665995/
the_daily_drucker_engels-peter_drucker?affiliate=1910

'The Daily Drucker' distilleert de essentie van de werken van managementgoeroe Peter Drucker. Samen met Joseph Maciariello, die Drucker (volgens Peter Drucker zelf) beter kende dan hem zelf, worden onderwerpen zoals de kennisorganisatie, sociale verantwoordelijkheid, leiderschap en zelfs pensioenfondsen besproken.
 
Het boek bevat tevens prikkelende quotes, zoals:
 – "The fear of failure has already permeated the knowledge society";
 – "There is no loss to the customer by eliminating activities that do not add value";
 – "The important thing is not that you have rank, but that you have responsibility";
 – "Today's profitable business will become tomorrow's white elephant".
 
Deze citaten introduceren per dag een boodschap met daarbij actiepunten. Iedereen kan nu profiteren van het werk van Drucker en ideeën van deze goeroe toepassen in de dagelijkse uitdagingen.
 
'The Daily Drucker' bestaat uit 366 lezingen, voor iedere dag een (en een bonus), waarvan elk een belangrijk onderwerp aanspreekt. Een nieuw hulpmiddel voor de ambitieuze, (zelf)manager en ondernemer, waarin Peter Drucker wordt geïntroduceerd aan een nieuwe generatie managers die op zoek zijn naar inspiratie en klassieke ideeën.