Kwaliteit: een levensfilosofie

Dat kwaliteit en klantgericht denken een houding is waarmee je goede resultaten kunt behalen, begrepen de mensen uit het verre Oosten reeds honderden jaren geleden. Neem nou bijv. eens de courtisanes uit het oude India van iets na het begin van de jaartelling. Een tijd en plaats waarin mannen en vrouwen gelijk waren.

Wij westerlingen zouden een courtisane beschrijven als een dame van "lichte zeden". In die tijd stonden deze vrouwen echter in hoog aanzien. Een goede courtisane werd je niet zomaar! Daarvoor moest je veel gestudeerd hebben. Je diende, naast de eigenlijke (meer amoureuze) "vakkennis", een groot aantal kunstvormen (in totaal 37) te beheersen. Daarbij behoorde de taalvaardigheid zodanig ontwikkeld te zijn dat je uitstekend kon "converseren" met de mannen van de hogere standen. Kortom een courtisane had een hoogstaand cultureel niveau en was zoals je al wel begrepen hebt meer dan alleen maar een conversatiedame voor huis, tuin en keukenpraatjes. Ze leverde een cultureel product dat op maat gesneden was voor haar doelgroep: de mannen van de hogere standen, had daardoor een hoge status …. en verdiende er goed aan.

Haar hele leven was hierbij sterk gericht op het leveren van een eerste klas product en ze was voortdurend bezig haar product te verbeteren. Verbeteringen die, als we even naar haar product kijken, veel te maken hadden met gedragsflexibiliteit: het steeds beter leren omgaan met en, qua product, leren inspelen op de wensen van haar klanten. 

Als we vanuit de courtisanes van het oude India een sprong maken naar het Japan van de 20-ste eeuw dan zien we dat het leven van vele Japanners wordt beheerst door eenzelfde filosofie: KAIZEN. Dit betekent zoveel als "voortdurend verbeteren".
Bij KAIZEN wordt er van uitgegaan dat alle activiteiten tenslotte moeten leiden tot klanten die meer tevreden zijn dan tevoren.

Een tijd geleden maakte een Europese winkelier die kennis had gemaakt met KAIZEN de volgende opmerking:" Altijd als een Japanse vertegenwoordiger ons bezoekt, stelt hij allerlei vragen zodat hij erachter kan komen wat we werkelijk nodig hebben. Maar wanneer een Europese vertegenwoordiger ons bezoekt, is het enige wat hij ons doet vertellen hoe stom we zijn. Als er klachten zijn probeert hij altijd het laatste woord te hebben".

De boodschap van de KAIZEN-strategie luidt dat er elke dag ergens in de organisatie een verbetering moet plaatsvinden. Verandering is de norm, vastgeroest zijn is taboe. KAIZEN staat voor kleine verbeteringen die in een bestaande situatie worden aangebracht.

Het KAIZEN-concept betekent dat iedereen ongeacht zijn titel of positie openlijk alle vergissingen die hij of zij heeft gemaakt, of welke tekortkomingen in zijn werk dan ook, toegeeft en tracht het een volgende keer beter te doen. Vooruitgang is onmogelijk zonder het vermogen fouten te erkennen en deze te leren zien als feedback.
Om idee?n tot verbetering in je dagelijkse werk gestalte te kunnen geven, zorgen alle medewerk(st)ers in de organisatie ervoor dat ze enige vaardigheid in het analyseren en oplossen van problemen verkrijgen.

Voor medewerk(st)ers betekent dit in de praktijk:
*  Neem deel aan KAIZEN via idee?n en verbeteringsactiviteiten in
    kleine groepen.
*  Doe aan zelfontwikkeling om een betere probleemoplosser te worden.
*  Neem deel aan door de organisatie opgezette trainingen doelformulering en
    probleemoplossende vaardigheden. (wordt t.z.t. een 'must' bij de overheid)
*  Verhoog je kundigheid en inzetbaarheid door o.a. opleiding.