Leiderschap volgens ……

Uit: wie kust mij wakker?
Hoe verhalen een weg wijzen naar vrijheid en geluk.
Van dr. Ton Roumen.

Een jonge manager werd op zekere dag medegedeeld dat hij, als hij carri?re wilde maken, meer leiderschap zou moeten tonen. Hij ging naar een aantal cursussen, raadpleegde een aantal organisatie-adviseurs en senior managers van succesvolle bedrijven. Hij slaagde er echter niet in uit te vinden wat leiderschap nu eigenlijk was.

Ten einde raad ging hij naar India en bezocht een goeroe, befaamd om zijn wijsheid en inzicht. Hij vroeg de goeroe of deze hem kon vertellen wat leiderschap nu eigenlijk was, zodat hij meer leiderschap kon tonen en carri?re maken. De goeroe knikte maar zei dat het nodig was om terug te komen met een volgeling, omdat hij het anders niet kon uitleggen. De manager vroeg of dat een van zijn medewerkers kon zijn, maar de goeroe schudde het hoofd. ?Het moet iemand zijn die je echt navolgt', sprak hij. De jonge manager vond dat lastig en verwarrend.

Geruime tijd verstreek voor hij terugkwam. Deze keer bracht hij zijn dochtertje mee die inmiddels drie jaar was.
Zoals hij verklaarde aan de goeroe:'U vroeg mij een volgeling mee te nemen, en zij volgt mij waar ik maar ga.' De goeroe glimlachte, nam het kleine mesje op schoot en vroeg:'En waarom volgt ze je?' De jonge manager dacht even na en zei vervolgens:'Ik denk omdat ik van haar houd.'
De goeroe knikte, gaf het kleine kind aan haar vader terug en schudde hem de hand met als opmerking:'Ga, je weet nu alles wat ik jou over leiderschap kan leren.'