Patching:loslaten van het bestaande afdelingsdenken

Harvard Business Review '99: mei/ juni.
Patching is het strategische proces waarmee bestuurders van een onderneming routinematig onderdelen opnieuw indelen naar aanleiding van veranderende marktkansen. Het kan de vorm aannemen van toevoeging, opdeling, overbrenging, verruiming of combinatie van organisatie-onderdelen. Als markten relatief rustig zijn, is patching wat minder van belang, maar als er sprake is van turbulentie wordt het cruciaal. Patching is niet een andere term voor reorganisatie.

Managers in traditionele ondernemingen zien de structuur als relatief stabiel terwijl managers in ondernemingen die patchen ervan overtuigd zijn dat structuur een tijdelijk gegeven is. Patchers ontwikkelen hun ondernemingsstrategie ook anders. Zij passen hun organisatie bijna tegelijkertijd aan, aan op de kansen die zich aandienen. Je zou paching kunnen zien als een serie frequente, meestal kleine aanpassingen , die onderdeel uitmaken van de organisatorische routine.

UItmuntende patchende bestuurders hebben een belangrijke vaardigheid gemeen: het kunnen herkennen van een patroon. Eenvoudig gezegd komt het er op neer dat ze trends sneller dan anderen waarnemen en daardoor defini?ren ze een organisatie sneller in nieuw ontwikkelde combinaties van bestaande producten. Denk bijv. aan telefoon en PC combinaties die vroeger van elkaar gescheiden waren.

Een praktijkvoorbeeld:
In 1994  splitste Dell computers zich op in twee segmenten. Het transactiesegment richtte zich op klanten die apparatuur kochten in aantallen van een of twee stuks, het relatiesegment bediende klanten die grote hoeveelheden afnamen, per vijftig-, honderd-, of duizendtallen. In 1996 hadden de managers van Dell het bedrijf in zes segmenten opgedeeld. Sindsdien heeft Dell bijna elk kwartaal een nieuwe opdeling bekend gemaakt. Commerci?le relaties worden nu opgedeeld in grote en kleine bedrijven; overheidsrelaties worden opgedeeld naar federaal, staats en lokaal niveau; andere non profitorganisaties worden opgedeeld in segmenten als onderwijs en gezondheidszorg. Daardoor zijn managers van Dell op businessniveau steeds geconcentreerd op de specifiekere kansen op de markt en die kunnen ze op verschillende manieren aanpakken.
De managers van aartsrivaal Compaq patchen ook maar zij vertrouwen meer op toevoegingen van nieuwe produktdivisies rond bijv. opslagapparatuur en werkstations.
Voor medewerk(st)ers is de consequentie dat ze minder gehecht aan een afdeling worden maar meer aan het totale bedrijf. De fundamentele vakkennis (competenties) van medewerk(st)ers worden in het bedrijf aan die plaats gekoppeld daar waar het nodig is. Ook medewerk(st)ers moeten dus goed hun eigen kerncompetenties defini?ren binnen de bestaande organisatorische context.
Patching grijpt terug naar een spreuk uit de jaren '60 van Chandler: structure follows strategy. Waarbij de steeds sneller veranderende structuren de steeds sneller veranderende producten volgen.