Stoplichtenmanagement

Uit: Managementteam nr 13, augustus 2005

Op veel organisatieplekjes doen Amerikaanse trekjes meer en meer hun intrede.
Managers van Siemens bijv. die door rood licht rijden zijn hun carri?re niet zeker. Dat is de essentie van het stoplichtenmanagement van Klaus Kleinfeld., CEO van Siemens.

Hij heeft de honder belangrijkste managers van de businessunits verdeeld in rode, groene en gele categorie?n. De rode zijn degenen die onder de maat preseteren en de groene zijn de uitblinkers. De gele presteren normaal maar ook niet meer dan dat. Op een recente bijeenkomst van Siemens ?Top Honderd Managers' moesten de rode managers ten overstaan van collega's plannen ontvouwen om hun prestaties te verbeteren. De rest mocht stemmen over de bruikbaarheid ervan. Treedt g??n verbetering op dan is het ?adieu loopbaan'.
Dit is minder spectaculair dan het klinkt, meent woordvoerster Maike Dittmar van de Nederlandse Siemensvestiging. Siemens heeft wel meerdere manieren om haar managers bij de les te houden. Bij de Nederlandse vestiging bestaat bijv. het dashboardsysteem onder de titel Mission. Dat is een systeem dat managers meet aan de prestatielimiet van het concern. Het stoplichtenmanagement bestaat al langer maar onder Kleinfeld wordt het consistent doorgevoerd. Hij mikt op een jaarlijkse groei van minstens zeven procent. Daarvoor moet iedereen wel wat harder lopen. Het stoplichtenmanagement is vooral bedoeld tegen routine en versukkeling. Managers moetenw eer nadenken over vernieuwing. Kleinfeld, een voormalig managementconsultant die, voordat hij CEO werd, leiding gaf aan Siemens in Amerika, leerde daar hoe je confronterende managementstijlen toepast.