Van ideeenbus naar suggestiesysteem III

Bewerkte samenvatting van een artikel uit Facility Management, april 2002 met de titel 'idee?nmanagement: de waarde van een goed idee' van Francis Stalder'.

De mogelijkheid om voordeel te putten uit het inzicht van de eigen medewerkers of de eigen organisatie te raadplegen wordt binnen veel organisaties over het hoofd gezien. Idee?nmanagement omvat het stimuleren van de betrokkenheid van de medewerkers en het bevorderen van de creativiteit. Het aloude systeem van de idee?nbus heeft daarbij plaats gemaakt voor doeltreffende systemen waarbij moderne inzichten en de verbeterde infrastructuur wordt benut.

Het stimuleren van het meedenken door de eigen medewerkers kan op velerlei manieren.
Daarbij staat een veelvoud van middelen ter beschikking.
? Een inzichtelijke en gebruikersvriendelijke site op het intranet.
? Het houden van periodieke enqu?tes onder het personeel.
? Het houden van een jaarlijks terugkerende actie binnen het bedrijf.
? Acties gericht op ontwikkelingen en problemen binnen specifieke bedrijfsonderdelen.
? Incentives.
? Een-op-een communicatie binnen het bedrijf.

Het spreekt voor zich dat het bieden van incentives het aandragen van idee?n binnen de organisatie zal bevorderen. Maar daar blijft het niet bij, want het zal voor alle medewerkers duidelijk moeten zijn dat de door hen aangedragen idee?n ook daadwerkelijk ge?mplementeerd worden om daarmee andere meedenkers te stimuleren tot het aandragen van idee?n.

Hoewel sommige grote organisaties over een eigen idee?nmanager beschikken, of zelfs over een team dat verantwoordelijk is voor idee?nmanagement, ligt de verantwoordelijkheid en het beheer en de dagelijkse gang van zaken veelal bij de HRM-afdeling. Een voor de hand liggende keuze omdat deze afdeling vaak al weet wat er leeft onder de medewerkers en vaak beschikt over communicatiekanalen die ingezet.
Een interessante wijze van het in de belangstelling plaatsen van een goed idee of het meedingen naar de 'Nationale idee van het jaar Award' een prijs die wordt toegekend door het Idee?ncentrum Nederland.

Elke organisatie kan hier de medewerker(s) met hun idee voor aandragen. De prijs is bedoeld om een extra stimulans te geven aan idee?nmanagement door beloning van het individu achter het idee.
Aan welke zaken kan idee?nmanagement een bijdrage leveren? Een overzicht:
? Het verbeteren van de kwaliteit van een product of dienst.
? Een beter milieu.
? Een grotere veiligheid.
? Betere arbeidsomstandigheden.
? Het verkorten van doorlooptijden.
? Het voorkomen van storingen en/of ongemakken.
? Het aandragen van recyclingsmogelijkheden.

De waarde van idee?nmanagement is soms moeilijk te meten maar het enige waar het eigenlijk om gaat is het simpelweg omzetten van een stroom van goede idee?n in actie. Als je dat kunt managen, van stroom naar actie (die snel volgt op het idee), ben je in termen van idee?nmanagement waar je wezen moet.