Actiegerichte visieontwikkeling met Future Search

Om bij een complex vraagstuk met zoveel mogelijk belanghebbenden te zoeken naar wat iedereen bindt in hun toekomstvisies biedt Future Search een inspirerende benadering. Vanuit die verbinding wordt een onderling afgestemde en gerichte uitvoeringsstrategie opgesteld en gerealiseerd. De kracht van Future Search is dat het zich richt op het inspireren van mensen door een gezamenlijk proces van ontdekken, leren, zien, verbeelden ?n doen ineen. Het initieert een proces van betekenisgeving en zoeken naar drijfveren van binnenuit. Alle belanghebbenden komen samen en gaan gelijktijdig in gesprek over het vraagstuk. Hierbij staat de gewenste toekomst centraal, niet de bestaande problemen. Iedere deelnemer draagt verantwoordelijkheid en levert vanuit de eigen invalshoek bij aan het proces. In Nederland is Future Search een vrij nieuwe aanpak om een organisatie of organisaties in beweging te brengen.

Een bijdrage van Gemma van der Ploeg en Annemieke Stoppelenburg. Eerder gepubliceerd in M&O, augustus 2006.  Klik hier voor het volledige artikel http://www.google.nl/url?url=http://www.managementexecutive.nl/downloaden/3156/
Future-Search-inspireren,-ontdekken,-leren,-zien,-verbeelden-en-
doen-ineen&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=AFOIVM6KDcyLOaWNg
PgN&ved=0CBQQFjAA&usg=AFQjCNFa_y-FrWcSWEDrCKweOW4q_BKw-g