Competentiemanagement I

Competentie management bij Siemens Nixdorf Informationsystems (SNS)

SNI, dat wereldwijd steeds meer concurrentie ondervindt en mede daarom een beter gebruik van de talenten van haar medewerk(st)ers wenst te maken, heeft een ambitieus plan gelanceerd om, zoals ze het noemt, een ‘consulting culture’ in de onderneming te creëren. SNI streeft er naar dat uiteindelijk iedere werknemer zichzelf als een ‘consultant’ van de onderneming beschouwt met specifieke kennis, ervaring en competenties.

Een essentieel onderdeel van dit proces van cultuurverandering is de ontwikkeling van een algeheel systeem van vaardighedenmanagement, kortweg MAG Plus (‘MitarbeiterGespräch’ of ‘personeelsdialoog’) genoemd, om SNI-managers en -medewerk(st)ers een algehele ‘competentie’-tookit te geven. De MAG Plus-strategie van SNI heeft vooral tot doel de vaardigheden te identificeren die nodig zijn voor de huidige en toekomstige zakelijke prestatie. Het is de bedoeling deze vaardigheid zichtbaar en toegankelijk te maken voor managers en werknemers, en om in de ontwikkeling er van te investeren, zowel op individueel niveau als op ondernemingsniveau. Mag Plus bevat de volgende componenten:

  1. Ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal die in de hele onderneming kan worden gebruikt om te omschrijven welke kritieke kennis, werkervaringen en vaardigheden van belang zijn voor het toekomstig concurrentievermogen van SNI, en om een consistent platform op te bouwen voor de competentietools en toepassingen uit het MAG Plus-systeem.
  2. Definitie van loopbaanmodellen en baanprofielen voor alle essentiële jobs in de onderneming. Loopbaanmodellen beschrijven hoe een specifieke baan in de algehele loopbaanstructuur van de onderneming past, terwijl baanprofielen de specifieke verantwoordelijkheden, vaardigheidsvereisten, communicatienetwerken en zakelijke doelstellingen voor individuele banen beschrijven.
  3. Invoering van een proces van personeelsdialoog (MAG), een constistent proces voor managers om over de huidige prestaties te praten en plannen te maken voor toekomstige verbeteringen en loopbaanmogelijkheden.
  4. Ontwerp en ontwikkeling van een vaardighedendatabase die een overzicht geeft van de essentiële vaardigheden die in de hele onderneming bestaan en die SNI-managers uiteindelijk laten zien waar die vaardigheden te vinden zijn.

Het MAG Plus-systeem heeft een gebruikersvriendelijke op Windows gebaseerde softwaretoepassing opgeleverd, die de bovenstaande informatie over loopbaanmodellen, baanprofielen, personeelsdialoog en trainingsfaciliteiten zichtbaar maakt op de desktops van managers en medewerk(st)ers. De combinatie van competentiemethoden met informatietechnologie levert SNI de grondslag voor het creëren van een open en toegankelijke informatie-omgeving voor haar managers en werknemers. Zij kunnen daardoor goed op snel veranderende zakelijke behoeften inspelen. 
Wat ook nodig is, zijn personen/experts in het detecteren van bestaande belangrijke en nieuwe relevante vaardigheden/methoden, te analyseren, te leren toepassen, overdraagbaar en toegankelijk te maken.

Max Herold,
Januari 2000