Provocatief adviseren I

Met toestemming overgenomen uit het boek 'provocatief adviseren' van Mathieu Weggeman.

Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. (vrij naar Abraham Maslow (1908-1970), Amerikaans psycholoog)Adviseurs zijn zeer zelden getraind en gekwalificeerd voor alle denkbare situaties. Dit maakt dat de breedte van het persoonlijke diagnose- en interventierepertoire, gecombineerd met de – ook commercieel gedreven neiging om meer toepassingsmogelijkheden te zien voor therapie?n en technieken die zij wel beheersen, er frequent iets interessants ontstaat.

Dit interessante verschijnsel, dat door ene meneer Perrow ?pigeon holing' is genoemd, is goed waarneembaar als voor een zelfde organisatieverschijnsel aan adviseurs met een verschillende achtergrond wordt gevraagd het probleem te defini?ren en daar vervolgens een oplossingsrichting voor aan te geven. De professional categoriseert en diagnosticeert de behoefte van de klant in termen van een veel voorkomend geval waarvoor een standaard programma aanwezig is en vervolgens dat programma toepast.
Pigeon Holing wordt tot ware kunst verheven als de adviseur overal toepassingsmogelijkheden ziet waar hij goed in is. In zo'n vergevorderd stadium van pigeon holing is de adviseur voortdurend geneigd problemen te defini?ren in termen van de oplossingen die hij kan bieden.

Mathieu Weggeman beschrijft in zijn boek een aantal gevaren van een te grote geneigdheid tot deze kunst.
1. Overadaptatie aan eigen routines, zoals bij ernstige vormen van pigeon holing gebeurt, brengt obsoletie en uitgerangeerdheid nog een stap dichterbij (Van Assen, 1990) Bij overadaptatie heeft de adviseur de regels zo vaak toegepast dat die losgeraakt zijn van de oorspronkelijke kennis die aan de regels ten grondslag liggen.
2. Teveel overadaptatie leidt tot de ontwikkeling van defensieve routines. Dit is je eigen positie en onmisbaarheid aantonen en verdedigen door veelvuldig in verschillende richtingen te communiceren dat je voor bepaalde opdrachten bent gevraagd en dat de bijdragen die je hebt geleverd door anderen zeer worden gewaardeerd. Als de adviseur zijn pigeon holing gedrag ?inpakt' in defensieve routines, beland hij in een situatie waarin hij nog minder dan voorheen in staat zal zijn nieuwe, state of the art kennis te verwerven en verwerken. Defensieve routine professionals kunnen lang en gedetailleerd vertellen over wat ze waarom hoe gedaan hebben en hun behoefte aan erkenning en waardering is groot.

De adviseur die op dit pad doorgaar, wordt steeds minder goed in het accomoderen van nieuwe kennis om zijn repertoire te actualiseren. ?Skilled incompetence' kan daarvan uiteindelijk het gevolg zijn. De adviseur heeft veel kennis en deskundigheid opgebouwd in een gebied dat obsoleet of redundant is geworden. De adviseur is goed in het verkeerde. Hij produceert slagvaardig antwoorden met behulp van inferieure methoden en technologie?n of komt met oplossingen die geen soelaas bieden voor het aan de orde zijnde probleem.
Enige uitstekende voorbeelden van Pigeon Holing zoals Mathieu die noemt:

Aan de koffietafel van een magementtrainingsbureau:"Welk verhaal de klant ook vertelt, Joop zal, als hij zelf tijd heeft, bijna altijd vinden dat een training projectmatig werken de beste remedie is.

Aan de in-house bar van de consultancy firma:"Hoe de opdrachtgever zijn probleem ook omschrijft, Ton zal wel weer de mening hebben dat daar een business proces redesign traject op losgelaten moet worden, tenminste als hij zelf die opdracht gaat doen."

"De Research & Development groep van dat bedrijf probeert voor geheugenproblemen altijd magnetische oplossingen te vinden. Ze kijken nooit naar opto-electronische mogelijkheden."

"Is dat beleid of is er over nagedacht?"
"Alle kantoorgebouwen van die architect lijken op elkaar. Zelf zegt hij dat hij een heel eigen stijl heeft, maar ik vind dat hij steeds varianten probeert te verkopen van dat gebouw waar hij toen de architectuurprijs voor heeft gekregen."
De architect:"EN Beethoven? Heeft die dan ook negen keer een variant van dezelfde symfonie geschreven?"
Zijn opponent:"Nee, want dat wilde hij helemaal niet. Hij wilde juist elke keer iets nieuws maken. Dat jij dat niet hoort is iets anders."

Bron: provocatief adviseren
Zie voor meer informatie:

http://www.managementboek.nl/boek/9789055943210/provocatief_adviseren_mathieu_weggeman?affiliate=1910