Provocatief adviseren V

Van bedrijfskundig dienstverlener naar literair adviseur.
Met toestemming overgenomen uit ?Provocatief adviseren' van Mathieu Weggeman.
Je zou kunnen zeggen dat er een kloof is tussen bedrijfswetenschappers en adviseurs. Wat je ziet is een relatief ge?soleerde ontwikkeling van twee ?bodies of knowledge'. Mensen die de kloof koesteren zijn gebaat bij het verder vergroten van die kloof. Dat zou je kunnen doen door twee extremen voor te stellen. De zog. evidence based business enginering aan de ene kant en de literair adviseur aan de andere kant. Alles wat zich daar tussenin bevindt mag verdampen maar zal dat niet doen. Aldus ontstaat er een onderscheid tussen drie soorten adviseurs:

De bedrijfskundige dienstverlener.
Deze past de uitkomsten van bedrijfswetenschappelijk onderzoek direct in de praktijk toe op (materi?le) organisatieproblemen. Bedrijfskundige dienstverleners zijn ingenieurs of gedragen zich zo. Zij rekenen aan problemen, ontwerpen en oplossingen in de vorm van regels en richtlijnen die getest en verbeterd kunnen worden en rusten niet voordat het werkt of doet wat het moet doen.
Daarbij hebben zijn de lenigheid van geest om juist niet altijd te willen weten waarom het werkt. Als het maar werkt.

In tegenstelling tot economen en sociologen maken zij zich niet druk over de vraag of een theorie waar of onwaar is. Het criterium is of een theorie bruikbaar is. ?Als je een huis bouwt, is de ?platte aarde' theorie goed bruikbaar, maar als je van Montreal naar Amsterdam vliegt, is de ?ronde aarde theorie beter.
Zo maken zij kloppende dienstroosters, passende fabrieks lay-outs, wiskundig geoptimaliseerde logistieke distributieprocessen, strategische plannen voor de verovering van de Argentijnse markt e.d.
Het implementeren van zo'n oplossing is managerswerk en het succes daarvan is verre van verzekerd, ook al is de oplossing technisch nog zo goed.

De eclectisch adviseur.
De eclectisch adviseur grossiert in stappenschema's naast het feit dat verklaringen die in de bedrijfswetenschappen zijn gevonden hem eveneens uitkomst bieden, de 4-P's of de 7 S-en geven aanvullend inzicht en de 2-bij-2 matrices doen de rest. Het gaat weliswaar altijd om mensen maar meten is weten. Het is mooi om iemand opgetogen te zien omdat hij het ineens ziet of omdat het weer functioneert. De eclecticus laat zich er graag op voor staan dat hij de brug slaat tussen theorie en praktijk. Evenals zijn opdrachtgever zoekt hij voortdurend naar de heilige graal (een nieuw model, een rijker concept, een betere procedure), ook al weet hij dat die niet bestaat. Een eclectisch adviseur heeft een middenpositie ingenomen tussen de bedrijfswetenschapper en de literair adviseur omdat hij zich wenst te baseren op zowel ervaringskennis en impliciet vakmanschap als op ge?xpliciteerde bedrijfswetenschappelijke kennis.

De literair adviseur.
Deze adviseur ziet voor zijn werk af van het expliciet gebruik van bedrijfswetenschappelijke uitkomsten. De literair adviseur vertelt verhalen en doet zijn best om die van een zekere schoonheid, diepgang of confronterende kracht te voorzien. Daarin onderscheidt hij zich van de declarerende leuteraar en van de beroepsbabbelaar. Het zijn verhalen die voor de context waarin ze worden verteld slechts indirect relevant zijn. Metaforen, provocaties, paradoxen en meerstemmigheden vinden binnen die verhalen hun plaats en voorkomen eenduidige, convergerende interpretaties die de ruimte verkleinen. De literair adviseur vindt juist dat er ruimte gecre?erd moet worden en dat daar waar ruimte die ruimte groter kan. Hij ziet meerduidigheid minder als oorzaak van problemen maar veel meer als de bron van ontwikkeling en verandering van mensen.

Een voorbeeld van een literair adviseur.
M. Februari alias Marjolein Drenth is gepromoveerd op een literaire dissertatie of proefschriften over de economische theorie?n van nobelprijswinnaar Amartya Sen. Zij heeft die uitgelegd aan de hand van verwikkelingen tussen een bankier, zijn ex-vrouw en een kunstenaar. Drenth studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en rechten. Als je de rechtenopleiding vervangt door bedrijfskunde, dan heeft zij volgens Mathieu Weggeman de ideale vooropleiding voor een literair adviseur. Marjolein is overigens volgens hem ook een goed literair adviseur zonder de bedrijfskunde opleiding.

Een ontwikkelingsgang.
De literair adviseur heeft doorgaans aan het begin van zijn loopbaan een bepaalde bedrijfswetenschap gepraktiseerd, is daar geleidelijk aan van losgeraakt – weet dus wat hij weglaat – en gaat daar nu aan voorbij. Voor de buitenstaander lijkt het alsof hij zijn beroep heeft gemaakt van het homo ludens (lees: de ?spelende'mens) zijn.
Het zijn van een eclecticus moet gezien worden als een ?rite de passage' op de weg van bedrijfskundig dienstverlener naar literair adviseur.
De romantische dichters Goethe en Schiller kunnen daarbij dienst doen als bewonderenswaardige modellen. Zij volgden een wetenschappelijke opleiding en waren zeer goed thuis in de natuurwetenschappen.

Bron: provocatief adviseren
Zie voor meer informatie:

http://www.managementboek.nl/boek/9789055943210/provocatief_adviseren_mathieu_weggeman?affiliate=1910