Voor een nieuwe afdeling een businessplan schrijven.

Het schrijven van een businessplan is de verantwoordelijkheid van het management. Een businessplan wordt geschreven door ondernemers die een bedrijf willen starten maar ook nieuw te starten afdelingen kunnen een businessplan schrijven.

Omdat de inhoudsopgave het geraamte van het plan is, begin je daar dus mee. Zie ook het artikel ‘een marketingplan opstellen’ op deze site Een marketingplan in dertien stappen (managementissues.com).
 
– Inleiding & visie.
– Doelgroep & markt.
– Personeel: de mens in het bedrijf/afdeling.
– Plaats.
– Product/dienstverlening.
– Prijs.
– Promotie.

Inleiding & visie
Hierin beschrijf je waarom het volgens jou een goed idee is om de afdeling op te starten. Geef aan hoe de situatie nu is en wat knelpunten zijn. Beschrijf ook wat je visie is op de ontwikkeling van de afdeling en hoe die er in de toekomst uit kan zien.

Doelgroep & markt
In een ‘gewoon’ businessplan is de markt een omschrijving vaan die organisaties/individuen waarvan verwacht wordt dat er veel potenti?le opdrachtgevers te vinden zijn. Dat is ook jouw markt. Ook al is het schrijven van een businessplan een interne aangelegenheid. Kijk daarbij ook verder: wat zijn de gevolgen voor de opdrachtgevers van je bedrijf?
Naast je interne klanten nadenken over het effect op de externe klanten. Tenzij je natuurlijk een afdeling bent die primair op externe klanten is gericht. Bij de laatste is het natuurlijk nuttig om ook naar je interne klanten te kijken.
Beschrijf ook de mogelijke concurrentie. Als je bijv. een intern adviesbureau bent dan zijn externe adviesbureaus je concurrenten. Maar is sommige gevallen kunnen dat ook zodanige creatieve oplossingen zijn dat ze daarbij je hulp niet nodig hebben.
Omdat een businessplan langere tijd mee moet gaan beschrijf je ook toekomstige ontwikkelingen in de markt/het bedrijf waar je een onderdeel van bent.

Kansen en bedreigingen
Kansen: waar liggen kansen voor de afdeling?
Bedreigingen: waar liggen bedreigingen voor de afdeling?
In dit kader kun je ook nadenken over de zog. UBA’s (voorheen USP): Unique Buying Arguments.
Wanneer wordt/is je afdeling een succes dan wel kun je de producten die je levert succesvol afzetten vanuit de ogen van de klanten bezien?

De mens achter de afdeling
Wat voor type mensen met wat voor soort deskundigheid is nodig. Een verkorte omschrijving van functie en -eisen is daarbij handig. Hoe ziet de afdeling er qua structuur uit. Kijk ook hier naar de toekomst.

Plaats
Met plaats wordt m.b.t. de nieuwe afdeling bedoeld de plaats in de organisatie. Zowel letterlijk als figuurlijk.
Letterlijk: waar binnen het pand is de afdeling gevestigd? Bereikbaarheid voor interne en/of externe klanten. Zitten de mensen bij elkaar of juist niet.
Figuurlijk: onder wie valt de afdeling? Waar past de afdeling in het organisatieschema?

Product/dienstverlening
Wat zijn de producten/diensten die de afdeling daadwerkelijk levert.
Wat zijn daarvan de voordelen voor de organisatie?

Prijs
Personeelskosten (niet alleen salaris)
Kantoorkosten (meubilair, huur, apparatuur, pennen en papier)
Overige kosten (telefoon, verzekeringen e.d.)
Daarnaast kan worden aangeven welke kosten worden bespaard in de organisatie door de afdeling.

Promotie
Hoe ga je bekend maken dat de afdeling bestaat en wat de toegevoegde waarde is?
Voorbeelden daarvan zijn:
Netwerken: praten met collega’s.
Informeren via intranet/internet resp. het maken van een brochure.
Publiceren op het intra/internet
Etc.

Bovenstaande is een bewerking van een artikel uit Managementsupport van juni 2003 van de hand van Christa van Veldhuijzen.

Max Herold,
Augustus, 2003