Xerox: van ideeenbus naar suggestiesysteem

Stuk uit een artikel van Christiaan van Dijk en Jan van den Ende, management en organisatie september/october 2001. Xerox Venray is de grootste vestiging van Xerox in Nederland.

Deze vestiging vormt het Europese logistieke centrum en verricht daarnaast productie van document processingsapparatuur, xerografische onderdelen en electronica. Xerox Venray telt ongeveer 2000 werknemers.

Tot 1992 had Xerox Venray een gecentraliseerde idee?nbus. De werknemers van de verschillende afdelingen werden geacht hun idee op een daarvoor bestemd formulier in te vullen en op te sturen naar een centraal secretariaat dat werd gerund door ??n persoon die hier full-time mee bezig was. Het idee werd vervolgens ter beoordeling door dit centrale secretariaat voorgelegd aan deskundigen. Dit konden supervisors, managers, engineers of andere experts zijn. Deze brachten op hun beurt verslag uit aan het centrale secretariaat, waarna een beloning werd vastgesteld en aan de inzender werd gerapporteerd.

In een reorganisatie in 1992 werd het suggestiesysteem gedecentraliseerd tot op het niveau van de nieuwgevormde Business Centres. Sindsdien is er een geautomatiseerd systeem ingevoerd met de naam Ideamanager?, waarmee het mogelijk is voor de medewerker om idee?n per computer in te voeren en on line de vorderingen wat betreft de beoordeling en de vorderingen van het idee te volgen. Een apart assessmentteam is verantwoordelijk voor het beheer van het systeem.

Hiernaast is een centrale co?rdinator verantwoordelijk voor het per kwartaal beleggen van vergaderingen voor de idee?ncommissie van alle Business Centres.
Deze co?rdinator organiseert ook themadagen en 'het idee en beoordelaar van het jaar' – evenementen.

Xerox Venray draagt via posters, personeelsgidsen en brochures de boodschap naar het personeel uit van 'register even the smallest possible idea'. Het topmanagement reikt zelf ook beloningen uit. Jaarlijks kan er voor getoonde innovativiteit door iedere medewerker en bonus van fl. 1500,- worden verdiend.

Elke maand is er een themamaand over bijv. veiligheid en transport om werknemers te stimuleren idee?n te communiceren. Elke medewerker wordt af en toe uitgenodigd te participeren in roundtable meetings waarin idee?n kunnen worden uitgewisseld. Er staan idee?nbussen in de gang waarin idee?n kunnen worden gedeponeerd, en terminals om ze in te voeren. Bij sommige business units wordt voor ieder ingediend idee fl. 10,- uitgekeerd, andere werken met een puntensysteem waarvoor cadeaubonnen worden uitgekeerd. Een kwart van de idee?n wordt overgenomen waarvan in 1990 80 % binnen twee maande werd ge?mplementeerd. Tijdens dat traject kan de werknemer via Ideamanager? de voortgang van het idee zien.

Na de invoering van dit nieuwe suggestiesysteem nam het aantal idee?n toe van gemiddeld 250 tot ruim 1000 per jaar.