Beleidsambtenaren, ongeschreven regels en openheid in de beleidsontwikkeling.

Het artikel beschrijft het eerste deel van een onderzoek dat Max Herold heeft verricht naar de relatie tussen ongeschreven regels en de mate van openheid in de beleidsontwikkeling bij enkele Ministeries.
Daarbij is openheid geoperationaliseerd in ‘wie je betrekt’ en ‘hoe je partijen betrekt.’
Belangrijke ongeschreven regels die werden gevonden zijn:

  • Besef, we dienen hier de Minister (en de lijn)!
    Kijk goed naar de persoonlijkheid/karaktertrekken, interesses van de
    Minister (en de hiërarchie). Hoe wil hij of zij worden bediend? Hou daar
    rekening mee.
  • Ben zichtbaar naar de lijn toe.
  • Haal je tijdsplanning! Doe dat vooral met zaken die politiek belangrijk zijn.
  • Je netwerk is cruciaal!

Het effect op wie betrokken wordt bij de beleidsontwikkeling, vanuit deze ongeschreven regels is dat er een grens ligt bij de zogenaamde Usual Suspects en experts die geen Usual Suspects zijn. Deze worden geconsulteerd of spelen in voorkomende gevallen een meer volwaardige rol.
Volgens Herold is de conclusie gerechtvaardigd te stellen dat ongeschreven regels openheid belemmeren. Daarmee kan volgens de auteur ook worden geconcludeerd dat ongeschreven regels bestuurlijke vernieuwing remmen.
Klik op:
http://www.beleidsonderzoekonline.nl/tijdschrift/bso/
2013/05/BELEIDSONDERZOEK-D-13-00005
 

Noot: er staat een kleine tikfout in de volgende zin van het artikel m.b.t. ronde 1 van het onderzoek:
“In totaal zijn 24 beleidsambtenaren geïnterviewd (op elk Ministerie zes personen).”
Moet uiteraard zijn:
“In totaal zijn 18 beleidsambtenaren geïnterviewd (op elk Ministerie zes personen).”