Organisatienetwerken vormgeven en verbeteren

Samenvatting van het artikel ’the quantumtheory of trust’ van Karen Stephenson

Organisaties kunnen hun eigen netwerken analyseren, vormgeven en verbeteren.
Mensen hebben aan hun vingertoppen enorme hoeveelheden impliciete kennis die nooit kan worden gevat in computersystemen of papier.

Het organigram laat je primair de formele regels zien maar de werkelijke lijnen, hoe een en ander werkelijk functioneert, dat zijn de menselijke netwerken. Weet je wat aan de basis van goed functionerende netwerken.

Karen Stephenson, specialist op het gebied van netwerken, geeft aan dat ze niet zozeer een hi?rarchie volledig wil vervangen door netwerken. Ze biedt een wat genuanceerder beeld. Ze ziet organisaties als een soort van dubbele helix waarin hiërarchie en netwerken elkaar be?nvloeden teneinde steeds effectiever te worden.

In elke cultuur, zegt Karen Stephenson, zijn er tenminste zes kernlagen/netwerken van kennis, elk met zijn eigen informele netwerk van mensen die met elkaar communiceren. Iedereen beweegt in alle netwerken maar verschillende mensen spelen verschillende rollen in elk van die netwerken.

Karen onderscheidt een aantal soorten netwerken:

 • Het werk netwerk.
 • Met wie wissel je informatie uit als onderdeel van je dagelijkse routines?
 • Het sociale netwerk.
 • Met wie check je in, binnen en buiten het kantoor. Om uit te vinden wat er aan de hand is?
 • Het innovatie netwerk.
 • Met wie wissel je informatie uit, en speel je, over meer fundamentele nieuwe idee?n?
 • Het expert kennisnetwerk?
 • Naar wie ga je voor expertise of advies?
 • Het carriëre persoonlijk strategische netwerk.
 • Naar wie ga je voor (persoonlijk) advies over de toekomst?Met wie houd/zoek je contact omwille van je carriëre?
 • Het lerende netwerk.
 • Met wie werk je samen om bestaande processen of methoden te verbeteren?

Daarnaast onderscheid Karen drie soorten knooppunten in netwerken:

De kennishub.
Een kennishub is een individu die zo goed is geconnecteerd aan anderen (netwerken) dat ze een zeer belangrijke rol speelt in het op gang houden van de stroom van informatie.
Het is het type persoon dat een verzamelend ?n delend punt is. Als een kennishub wegvalt in een organisatie verdwijnt doorgaans een groot deel van de impliciete kennis.

Polsopnemers.
Polsopnemers cultiveren zorgvuldig relaties die het hun mogelijk maken de gezondheid als ook de directie van de organisatie te monitoren. Zij voelen de organisatie erg goed aan.

De gatekeeper.
Gatekeepers zijn informatiebottlenecks, die de stroom van contacten naar een bepaald deel van de organisatie bepalen. In veel organisaties zijn dat managers op bepaalde plekken.

Als je het bovenstaande leest, stel je dan eens de volgende vragen:
* Welke netwerken vind ik het belangrijkst?
* Welke netwerken zie ik dominant in onze organisatie aanwezig?
* Hoe participeer ik daarin?
* Ben ik meer een kennishub, polsopnemer of gatekeeper?
* Wie zijn in onze organisatie de kennishubs, polsopnemers en gatekeepers?
* Wat doen wij als organisatie om onze netwerken te verbeteren.

Daarnaast is er nog een interessante wetmatigheid in netwerken waar te nemen. Het is niet meer zozeer geven en nemen. Nee, geven leidt tot meer (terug)krijgen……food for thought.