Adjiedj Bakas: Trends 2010.

Adjiedj Bakas brengt trends in kaart voor 2010, het Jaar van de Witte Tijger
“Een jaar van passie, transitie en turbulentie”.
(met toestemming van Trend Office Bakas (Luuk Wessels) op Managementissues.com gepubliceerd)

Volgens de Chinezen is 2010 het Jaar van de Witte Tijger. Van oudsher staat het Jaar van de Tijger voor hard, moeizaam, onrustig, met veel onverwachte wendingen, wisseling van leiderschap, economische transitie en agressie. In zo’n jaar gaan grandeur en armoede hand in hand. Het nieuwe jaar begint op Valentijnsdag. Liefde en passie worden belangrijke thema’s dit jaar. Zo’n jaar is er een van grote kansen, maar ook van sociale onrust. De tijger houdt niet van een saai bestaan, en saai is 2010 dan ook zeker niet.

De economische crisis in 2010

Recessie in een W-vorm
Rond de jaarwisseling 2009/2010 verwachten de meeste mensen dat het ergste deel van de economische crisis voorbij is. De Beurs heeft zich de afgelopen maanden immers goed hersteld. Maar dat is louter te danken aan de wereldwijde overheidsinvesteringen in de economie. Voor het verdere verloop van de crisis zijn er vier scenario’s: L (langdurige gelijkmatige dip, zoals Japan nu meer dan tien jaar meemaakt), U (omlaag en geleidelijk weer omhoog), V (diep omlaag, snel weer omhoog) en W (diep omlaag, omhoog en dan komt een tweede dip, waarna het structurele herstel begint).

Hoewel alle vier scenario’s mogelijk zijn, houd ik het op W, wat betekent dat er in 2010/2011 nog een tweede dip kan komen. Vanaf 2011 moet het herstel weer komen, zij het dat het herstel dan nog niet voor iedereen voelt als herstel. De regering komt onder vuur omdat de herstelmaatregelen niet lijken te werken. Het ongeduld wint het bij de bevolking van de wijsheid. Werkloosheid blijft een probleem, en de verborgen werkloosheid (bijvoorbeeld freelancers met minder werk) is lastig meetbaar. Toch stijgt het aantal ZZP-ers.

Wantrouwen jegens financiële dienstverleners blijft
De financiële branche blijft de gemoederen beheersen. Na DSB en Afab in 2009 komen anderen in de problemen. Consumentenprogramma’s met een activistisch tintje, zoals Radar, blijven inhakken op de geplaagde branche. De reorganisaties en saneringen kosten vele banen en salarissen worden soberder.  Volgens de London School of Economics (LSE) verdienen mensen in de financiële sector gemiddeld 30-50% meer dan collega’s in andere branches, en gaan de beloningen nu omlaag tot marktconforme niveaus. Tegelijkertijd gaan meer mensen in de branche freelancen en die kunnen vragen wat ze willen: zo bloedt de bonusdiscussie dood. Detacheerders komen in eerste instantie in de knel, maar na verloop van tijd ontdekken banken hun meerwaarde als smeerolie tussen instelling en professional.

Reorganiserende financiële branche sterk intern gericht
ING verkoopt het verzekeringsbedrijf en andere onderdelen (wellicht aan Delta Lloyd) en ook de integratie van ABN AMRO en Fortis verloopt niet probleemloos evenals de entree van Deutsche Bank als nieuwe speler op de Nederlandse markt. Maar ook bij de Rabo gaat de personele afslanking door. Het afbouwen van DSB sleept nog heel 2010 door  en voor DSB-klanten  is dat niet fijn. De curator treedt harder op dan Dirk Scheringa ooit gedaan zou hebben. Banken blijven terughoudend met het verstrekken van kredieten aan bedrijven en burgers. Toezichthouders eisen dat banken grote buffers aanhouden. Die kunnen dus minder uitlenen. Tegelijkertijd moeten de banken nog veel verliezen afschrijven.

In de financiële sector komen op verschillende plekken andere gezichten. Querulanten als Pieter Lakeman, gesteund door Tokkies van allerhande soort, belagen meer bedrijven en overheden: de claimcultuur neemt grotere vormen aan. Peer-2-peerbanking groeit (burgers lenen elkaar), en bedrijven lenen elkaar meer in 2010. Hedgen neemt toe, evenals ruilhandel met assets. Uit zowel slimheid als wanhoop komen bijzondere beleggingsvormen rondom kunst, wijn en antiek weer op – en beleven vervolgens ook weer een neergang. Velen gaan ook op zoek naar het product of de grondstof van de toekomst; het nieuwe goudzoeken. Hebzucht keert terug en is in sommige gevallen nooit weg geweest. Mensen hebben meer schulden dan in 2009.

Licht herstel in technologie- en industriesectoren
De industrie begint zich in 2010 wat te herstellen, evenals de technologiesector. De crisis is te zien als voorjaarsschoonmaak. Oude voorraden worden afgebouwd, en er komt plaats voor nieuwe. De komst van Windows 7 blijkt een mooie impuls voor meer vernieuwingen in de hard- en software branche. De echte opgave voor de IT-sector – en de markt in het algemeen – is het bedenken van een beter verdienmodel voor het internet. Dus: hoe voorkomen we dat alles gratis is? In 2010 wordt daar het antwoord nog niet op gevonden.

Waar wel steeds meer antwoorden op worden gevonden is het thema duurzaamheid. Er is sprake van een overgang naar een nieuw tijdperk, dat van Greentech of GT, zoals de crisis van begin jaren ’80 de overgang markeerde naar het tijdperk van IT. Na de Klimaattop in Kopenhagen eind 2009 komen meer fondsen voor GT beschikbaar, ook uit onverwachte hoek. Zo maakte Bill Gates onlangs bekend in kernenergie te gaan investeren en te verwachten dat de aankomende dot cloud revolutie in de IT kan zorgen voor hergebruik van kernafval, dat straks dus geen probleem meer hoeft te vormen. Kernenergie zal sowieso een onderdeel vormen van de energiemix van de toekomst en de langzaam groeiende populariteit ervan groeit verder in 2010, mede doordat de Chinezen meer kerncentrales gaan bouwen na de klimaattop in Kopenhagen.

Werkgevers betalen AOW-gat
Het wordt voor werkgevers een duurder jaar. Vanwege de vrees voor talenttekort straks houden ze langer mensen ‘op de bank’ dan ze normaliter gedaan zouden hebben. Vakbonden proberen de verhoging van de AOW tegen te gaan met acties, maar die bloeden dood en ze zullen werkgevers het ‘AOW-gat’ laten dichten. Freelancers (nu al meer dan 900.000) gaan daar voor sparen, voor het geval ze dat al niet deden.

Sobere, pingelende consument
De consument blijft voorzichtig, spaart veel en is doorgaans soberder. Wat men koopt ziet er soberder uit, is degelijk, en robuust. Dat zie je terug in bijvoorbeeld horloges voor mannen en vrouwen die nu weer fors kleiner worden, na de grote ostentatieve modellen van de afgelopen jaren. Tweedehands blijft in trek. Sites als Ebay en Marktplaats boeren daardoor erg goed. Verschillende producten en diensten worden goedkoper. Mensen hebben geleerd te pingelen en de consument van 2010 betaalt niet meer zomaar elke vraagprijs. Er wordt meer gekocht op internet en prijsvergelijkingen (van notarisdiensten tot de prijs voor een TV) worden fijnmaziger en meer gebruikt.

In crisistijd wordt goed verdiend
Mensen die slim risico nemen boeren goed, zoals de Quote top-500 van 2009 al liet zien (Marcel Boekhoorn etc.) en zoals ook in de jaren ’30 bleek toen de Kennedy’s en Rockefellers hun fortuin maakten. Crisis maakt je rijk…als je het slim aanpakt.

Olieprijs stijgt steeds verder
De olieprijs vertoont het komend jaar een jojo-effect, maar gaat wel geleidelijk omhoog, en stijgt na 2010 zelfs explosief. Pas dan worden nieuwe investeringen in oliewinning gedaan. Doordat het nog een tijdje duurt voordat de oliewinning stijgt, gaan de olieprijzen omhoog. Daardoor dienen zich steeds meer nieuwe initiatieven aan voor energiezuinigheid en alternatieve energie. Vanuit Duitsland trekt het initiatief Desertec de aandacht, dat op grote schaal zonne-energie in de Sahara wil winnen. Volkswagen sloot net een joint venture met Lichtblick en brengt thuis-energiecentrales op de markt, waardoor ieder huis zijn eigen energie kan opwekken.

De kritiek van de consument op LED-licht en spaarlampen groeit en men blijft gloeilampen hamsteren die men gezelliger en warmer licht vindt geven. Intussen werken nieuwe Willy Wortels en Professor Barabassen gestaag verder aan OLED, de echte opvolger van de gloeilamp. Nog even en u heeft lichtgevend behang, dat u het patroon kunt geven dat u zelf aantrekkelijk vindt.

Azië leidt economisch revival
Het economisch herstel wordt door Azië getrokken. Export naar Azië neemt weer snel toe. Bedrijven die hierop inspelen gaat het goed. Ook in Azië, met name in China, geldt dat het herstel voor het overgrote deel te danken is aan overheidsinvesteringen. Aziatische banken onder druk van overheden hebben veel zwakke bedrijven gefinancierd die eigenlijk hadden moeten omvallen. Uitkijken en risico’s indekken blijft dus verstandig.

Geen groot herstel op de huizenmarkt
Landelijk blijft de huizenmarkt het minder goed doen dan in de afgelopen booming jaren. Mensen blijven bang hun baan te verliezen en kopen dus niet meer zomaar een huis. Banken zijn terughoudend hypotheken te verstrekken omdat zij bang zijn dat hun klanten hun baan verliezen en dan de hypotheek niet kunnen afbetalen. Liever een kleine verbouwing dan een ander huis kopen is dan het devies in 2010. De groep die meent dit niet langer te kunnen volhouden wordt wel groter, wat de prijzen drukt. Daartegenover staat dat de nieuwbouw van huizen nog niet op grote schaal op gang komt, waardoor de onderliggende schaarste blijft bestaan. Bij een (lokaal) aantrekken van de markt zullen de prijsverschillen fors toenemen. Rijk en gemeenten investeren ondertussen nog wel in allerlei projecten waarvan het langere termijn rendement onzeker is.

Consument houdt een verwenbudget aan
In recessietijden komt er altijd kritiek op decadentie en onverantwoorde uitgavenpatronen. Of het nu om graaiende managers gaat, om onverantwoord spenderende overheden, op de pof levende jongeren of rijke dames die zich laten verbouwen door de plastisch chirurg, decadentie heeft de wind tegen. Zuinigheid en bescheidenheid sieren de mens anno 2010, net als in 2009. “Fat cats” zijn uit. Desondanks blijven we een pret- of verwenbudget van circa 10 procent van ons jaarinkomen reserveren.  Met dat pretbudget moeten we het doen, want banken lenen ons weinig meer. Mensen met weinig centen kopen hier bijvoorbeeld sportschoolabonnementen en schoenen van. Anderen gaan eerder voor vakanties en sieraden. Het verwenbudget zorgt ervoor dat we de moed erin houden en deze tijden van schaarste doorkomen.

Social media: ‘ontvrienden’, meer exclusiviteit en meer business
De explosieve groei van social media leidt tot veel ruis. BN-ers constateren dat hun Twitter-berichtjes meer impact hebben dan ze vermoed hebben en stoppen ermee, of gaan verder onder pseudoniem voor echte intimi. Anderen ‘ontvrienden’ en zorgen voor minder massa en meer kwaliteit van mensen in hun social media. Tot nu toe hebben bedrijven weinig verkoop- of marketingactiviteiten op Twitter ontplooid, maar dat verandert in 2010.

Social media worden vaker ingezet voor business, ze hebben er nu een goede schaalgrootte voor. Bedrijven komen in 2010 met social media policies. Ze gaan vastleggen hoe zij en hun medewerkers (onder werktijd) gebruik mogen maken van social media. Vergeet niet: op dit moment is bij meer dan 70% van de werkgevers het gebruik van social media onder werktijd verboden. Maar de vervaging van privé en werk zet door en dat heeft gevolgen voor het gebruik. In 2010 integreren social media steeds vaker in de mobiele telefoons. ‘Sharing’ van informatie gaat niet alleen via email maar via meerdere kanalen, waarbij social media een nadrukkelijk groter deel van de sharing mix uitmaken.

Politiek, maatschappij en samenleving

Verkiezingen: politieke verdeeldheid groeit
In het eerste kwartaal zijn de gemeenteraadsverkiezingen waar D66 en lokale partijen (bij ontstentenis van de eveneens fors groeiende PVV) als grote winnaars uitkomen. De overwinning van de lokale partijen wordt als een overwinning van de PVV gezien. Daardoor groeit ook landelijk de statuur van D66 en PVV. De pogingen om die laatste te verbieden leiden tot forse sociale onrust en de polarisatie in de polder neemt toe. Geert Pechtold en Alexander Wilders zijn twee kanten van dezelfde medaille en groeien ook alleen dankzij elkaar. Na de verkiezingen neemt de polarisatie in de polder verder toe.

De ambtelijke commissies die de bezuinigingen voor de komende jaren moeten becijferen komen in 2010 met hun rapportage en adviseren vele heilige huisjes te doen sneuvelen, zoals de hypotheekrente-aftrek. Ook dat leidt tot onrust, niet in het minst in het kabinet. Naarmate de Tweede Kamerverkiezingen (nu nog gepland voor de eerste helft van 2011) naderen dienen zich meer nieuwkomers aan. Binnen politieke partijen komt meer onrust, o.a. over eigen heilige huisjes en het lijsttrekkerschap. De politieke en economische elites blijven in meerderheid voorstander van globalisering, EU en massa-immigratie, maar onder de bevolking vermindert, zeker in de onderklassen, daarvoor het draagvlak. Voor veel mensen is de wereld te groot geworden, ze hebben heimwee naar vroeger.

Heimweepartijen groeien, islam blijft splijtzwam
De islam blijft een splijtzwam in de samenleving. Eerder toonde TNS/NIPO al aan dat meer dan 85% van de Nederlanders geen positief beeld heeft over de islam. Dat beeld blijft hetzelfde. Daardoor trekt de PVV nu ook meer stemmen onder hoogopgeleiden (bron: Intermediair) en managers (bron: Management Team).  Er komen meer moslims in de media die zelfkritiek uiten en hun eigen gemeenschappen wijzen op manco’s, maar breed draagvlak krijgen ze niet. Heimweepartijen groeien: de Christen Unie wil terug naar de overzichtelijke maatschappij van de jaren ’50, de SP naar het arbeidersparadijs van de jaren ’50, de PVV naar de hoofddoekvrije jaren ’50 en de Partij voor de Dieren naar de jaren ’50 toen de beestjes nog in de wei liepen.

Het CDA gaat weer hard op zoek naar haar traditionele achterban. Allen willen cashen op hetzelfde gevoel van heimwee en nostalgie in de samenleving. De links-rechts-tegenstelling is voorbij, al lijkt dat niet zo. De SP is nu voor kernenergie, de PVV is nu voor de AOW-leeftijd op 65. Geert Kant en Agnes Wilders kunnen samen prima een Heimwee-coalitie vormen. TV-programma’s die op heimwee cashen zijn succesvol, zoals we al zagen in programma’s als Ik Houd van Holland. De Siamese tweeling D66/PVV piekt echter te vroeg.) De drie volkspartijen CDA, PvdA en VVD herstellen zich daarom weer in de loop van 2010, begin 2011, omdat mensen heimwee krijgen naar de tijd waarin zij voor ‘law and order’ zorgden.

Nieuwe rijken willen politieke macht
Het World Wealth Report van zakenbank Merrill Lynch en ook de Quote 500 laten zien dat nieuwe rijken beduidend meer geld hebben dan oude rijken. Hun vermogen groeit, dat van oude rijken krimpt, maar de politieke macht is nog steeds in handen van de oude elites. Dit patroon kennen we eerder uit de geschiedenis toen de adel de politieke macht had en hield (ondanks het eigen tanende vermogen) en de bourgeoisie wel het nieuwe geld, maar niet de politieke macht had. We weten hoe het afliep: de bourgeoisie beukte keer op keer op de poorten van de macht en won uiteindelijk. Nieuwe rijken eisen nu de politieke macht op, oude elites gunnen ze dat niet en de boosheid onder nieuwe rijken over dit fenomeen groeit. Nieuwe rijken zoeken politieke leiders en bewegingen en proberen overal ter wereld de macht te grijpen, zie Berlusconi (Italië) en Thaksin (Thailand).  In Nederland financierden zij eerder Fortuyn, nu PVV en SP, bij een mislukking van Wilders en Kant zoeken ze weer een nieuwe leider, totdat het ze ooit lukt.

De nieuwe rijken zijn sterk geworteld in de onderklassen waar ze uit voortkomen en die ze niet verloochenen. Juist in die onderklassen leeft een sterk gevoel van ontheemdheid. Men voelt zich in de steek gelaten door politieke en economische elites die besluiten namen en de gevolgen daarvan parkeerden in die klassen (de ontwrichtende gevolgen van massa-immigratie zijn onzichtbaar in elitewijken, des te meer in arbeiderswijken). De technologische revolutie zal juist in die klassen de komende jaren voor meer werkloosheid zorgen. De komst van de pc en internet leidde tot werkloosheid onder postbodes, de komst van de kassaloze winkel leidt tot werkloosheid onder caissières. De verliezers van de vooruitgang hebben instinctief door dat zij in de hoek zitten waar de klappen vallen. De interessante paradox is dat zij zich verbinden met de winnaars van de vooruitgang, uit hun eigen kring en klasse. 

Meer burenruzies, echtscheidingen en zelfmoorden 
In tijden van grotere maatschappelijke spanningen is er een toename van  huiselijk geweld, zinloos geweld (wat dat ook moge zijn), echtscheidingen en burenruzies. Ook nu weer. Mensen blijven een kort lontje houden: de Rijdende Rechter heeft veel werk. Het aantal (pogingen tot) zelfmoord neemt toe, men slikt meer slaappillen en antidepressiva. Een tegenbeweging van burgers die de sociale samenhang zoeken is er ook. In Nederland is het aantal vrijwilligers en mantelzorgers relatief hoog en dat blijft ook zo. Maar ook deze groep voelt zich bedreigd door de individualisering en weet niet goed hoe ze de problemen moet aanpakken. Een steeds groter aantal vroeg gepensioneerden werpt zich op als leiders van deze groep en weet soms met aansprekende initiatieven te komen. Politieke partijen doen erg hun best deze groep, en vooral hun leiders, te omarmen.

Meer aandacht voor spiritualiteit en zweefkezerij
Ethisch handelen wordt in 2010 vaker een drijvende kracht en mensen eisen ‘voorbeeldgedrag’ van voorlopers en leiders, hoe irreëel dat ook moge zijn.  Door de toenemende onrust over de economische crisis, die feitelijk een vertrouwenscrisis is geworden, gaan we in 2010 terug naar een nog grotere nadruk op religie en spiritualiteit dan al in 2009 gebeurde. Mensen hebben vertrouwen, troost en hoop nodig. Leiders zien we meer als hogepriesters, en we willen dan ook dat zij met name op ethisch en moreel vlak het voortouw nemen. Er komen nogal wat wisselingen in leiderschap. Nadat in 2009 al duidelijk werd dat financiële astrologie groeit en dat ook numerologie in de beleggingswereld wordt gebruikt, wordt dat in 2010 nog meer zichtbaar. Meer mensen van wie dat niet direct verwacht werd, maken in 2010 bekend dat spiritualiteit belangrijker voor ze is geworden. Daardoor wordt ‘zweefkezerij’ meer salonfähig.

Mensen worden Groenmoe
Burgers worden steeds vaker ‘groenmoe’: ze krijgen genoeg van de eco-hype die door het land rolt. De teleurstelling over de gebrekkige resultaten van spaar- en LED-lampen voedt het gevoel van mensen dat er op het gebied van de verduurzaming van de samenleving wel veel gekakeld wordt, maar weinig eieren worden gelegd. Energiezuinigheid groeit geleidelijk, maar komt pas in een stroomversnelling als de olieprijzen verder stijgen.

Het minivarkentje wordt het nieuwe huisdier
Het mini-varkentje kennen we al sinds 2001. In Duitsland, Engeland en andere landen zie je het beestje al steeds vaker als huisdier beknuffeld worden. Paris Hilton heeft er ook eentje. In 2010 is ook Nederland klaar voor de big maatje handpalm….of ietsje groter. De eigenaren wisselen informatie over hun nieuwe knuffels uit op http://www.minivarkens.com/ en andere sites. In Londen zie je ook al liberale joden en vrijgevochten moslims die dit beestje in huis hebben. Iesj halal.

2010 wordt het jaar van de liefde
Op dit moment noemt 1:4 Nederlanders zich eenzaam, en melden fysiotherapeuten al dan de helft van hun klandizie voor massages voortkomt van mensen die niet meer gestreeld worden. Ook in de thuiszorg komt veel vraag naar thuiszorg voort uit eenzaamheid. Daarmee groeit de liefdesmarkt. De liefde wordt een belangrijk thema in 2010, nu ook zingeving, spiritualiteit, warmte, intuïtie, instinct en ‘jezelf goed voelen’ terug keren in de ‘economie van het geluk’. Onderzoek toonde aan dat mensen met een relatie gelukkiger zijn dan zonder, maar de relatievorm kan je gevarieerder invullen dan ooit. Het huisdier als beste vriend (nu niet alleen maar als hond of kat ook als minivarkentje) rukt op. Maar ook de robot wordt verder ontwikkeld als de ultieme geliefde.

Tieners worden minder verliefd en hebben meer los seksueel contact: ‘less dating, more hooking up’. En een nieuwe liefde voor gepensioneerden komt in 2010 ook weer vaker voor. Veertigers en vijftigers maken tot hun verbijstering mee dat hun ouders gaan scheiden en op anderen verliefd worden. Er is in 2010 viagra voor vrouwen op de markt en oudere vrouwen hebben vaker een relatie met jongere jongens: een 50+ vrouw en een 25- jongen gaan in 2010 prima samen. Liefde biseksualiseert ook vaker en mensen hebben vaker twee of meer relaties naast elkaar: de trend van de Surinamisering van de liefde. Scheiden wordt makkelijker en komt in recessietijd vaker voor.

Exen gaan vaker harmonieus met elkaar om. Vrouwen zijn bereid te wachten op specifieke mannen met genen waarmee ze een kindeke willen (de nerd wordt populairder) waardoor ook de 2e en 3e leg doorzetten. In het boek ‘De Toekomst van de Liefde’ dat begin 2010 verschijnt worden alle liefdestrends op een rij gezet.

De mode in 2010

Uiterlijke verzorging wordt belangrijker
In onzekere tijden hechten de meeste mensen grotere waarde aan een verzorgd uiterlijk. Slonzigheid is uit in 2010, want niemand kan zich permitteren om vanwege zijn uiterlijk zijn baan te verliezen of een promotie mist te lopen. Bont, zowel echt als nep, groeit verder in populariteit en wordt vaker in het straatbeeld zichtbaar dan in 2009. De mensen vinden het zachte, warme materiaal troostend en het geeft ze een luxe gevoel, waar ze hun verwenbudget wel aan willen besteden.

Assymetrische lijnen, camel, disco en felle kleuren
Pakken worden rustiger, stoffen worden duurzamer en minder exotisch.
Antraciet is uit, lichtgrijs en met name blauw zijn voor kostuums de 'nieuwe' kleuren. Hemden met de binnenzijde van kraag en manchetten in afwijkende stoffen, kleuren en patronen, raken weer uit. Roze hemden zijn nu definitief uit. Wit is de nieuwe oude kleur die weer terugkomt.
Het asymmetrisch lijnen van de badpakken en jurken van afgelopen zomer zet door.  Jurkjes of truitjes met een ontblote schouder zien we ook vaker. Camel is weer in de mode (denk niet alleen aan camel jassen, maar ook aan camel broeken en blazers) en wordt gecombineerd met kleuren die in dezelfde lijn liggen, zoals karamel en bostinten. In de aankomende winter leven mensen zich uit met glinsterende pailletten.

Vooral gouden pailletten (gecombineerd met spijkergoed) worden veel gebruikt voor de ‘rockstarlook’.  De jaren '80 zijn terug (dat zagen we ook al in 2009): schoudervullingen, minirokken, leggings, glitterkleding, haarlak en multi-color make-up.  In het kleurenpalet voor deze winter springen een paar felle tinten direct in het oog: rood, fuchsia, koraal en honinggeel. Paars is op z'n retour. Bosgroene tinten en militair groen doen het in de winter altijd goed. Maar ook in de zomer van 2010 zet de groentrend door. Er komen harembroeken in de winkels, maar of ze verkocht worden is nog maar de vraag. De jurk is deze winter zwierig, gedrapeerd en romantisch of sexy, kort maar niet te strak.

Eten in 2010

Meer genieten van kleine dingen
We gaan weer genieten van kleine dingen. Thuis eten mensen graag versgebakken brood of een goed stuk vlees. Maar vega wordt mega: vegetarische eten neemt toe. En als we dan uit eten gaan, zijn service en een free refill belangrijk. Vakantiebestemmingen zijn dichtbij huis. 2010 wordt sober-de-luxe, een jaar van kwalitatieve soberheid. Op het bord aan tafel gebeurt hetzelfde als in mode en in de maatschappij. In 2010 eten mensen doordeweeks vaker thuis dan in eerdere jaren. Traiteurs, afhaalrestaurants en kwaliteitsslagers doen goede zaken daardoor.  Cypriotische haloumi-kaas en andere kleine kaassoorten van de boer worden populairder. De gekookte aardappel is terug, ook in restaurants.  Bij de borrel wordt een ouderwetse rolmops geserveerd, of kibbeling, die de nieuwe sushi wordt.

Maar mensen snacken ook met krokante snacknori (Kleine rechthoekige velletjes geroosterd en gekruid zeewier )of groente- en fruitchips als ze het wat gezonder willen doen.Geen lattes, cappuccinos of frappuccino's meer: rond koffietijd bestellen de mensen weer gewone koffie. Maar dan wel kwaliteitsfilterkoffie. En gratis refill. Daarbij eten ze een macaron en geen cupcake meer. Ook kaneelbiscuits doen het goed, en de infusion-thee rukt op. Lunchen doen ze met een uitsmijter, tabouleh of een Franse pannenkoek. De ouderwetse ijssalon komt terug.

Bierfabrikanten komen met bananen-, gember- en kokosbiertjes. Ook populair worden gin, cider, whisky-sour, pastis en campari-soda. Op de alcoholvrije markt komt de menthe à l'eau op. In steeds meer restaurants mag je in 2010 je eigen wijn meebrengen (BringYourOwn). Mensen drinken in 2010 het liefst lichte wijnen (Vinho Verde bijvoorbeeld) of kwaliteitsbubbels, zoals DOCG Prosecco. Ook de ouderwetse garnalencocktail is terug. Flamberen aan tafel is weer terug. Ijsfabrikanten lanceren bloemenijssoorten, zoals rozenijs, viooltjesijs en jasmijnijs.

IN UIT

Huren             
Spiritualiteit
Gevoel en intuïtie
PVV, D66
Schuldsanering
Heimwee en nostalgie      
Kleuren: rood, camel 
Groenmoe
Bontlook
Gehamsterde gloeilamp
Vegetarisch
Ontvrienden van je social media
Leiderschap
Boetiek bankieren
Freelancen
Wantrouwen jegens financiële dienstverl
Greentech
Bezuinigen
Afdingen als consument
Beleggen
Verwenbudget
Nieuwe Rijken
Slaappil 
Viagra voor vrouwen
Liefde
Minivarkentje
Verzorgd uiterlijk
Zumba/Hoelahoepen

Kopen
Rationaliteit
Rekenmodellen
PvdA
Lenen
Technocratisch
Kleur: paars
Al Gore
Kille look
LED, Spaarlamp
Carnivoor
Volledig open social media
Passiviteit
Bonus voor bankiers
Traditioneel werken
Vertrouwen dienstverleners
Verkwisting
AOW op 65
Vaste prijzen
Beleggen in goud
Decadentie
Vakantie in Mozambique
Duur
Ondergoed
Monogamie
Chihuahua
Slonzigheid
BodyJam

Belangrijke momenten en data in 2010

 • Van 11 juni tot 11 juli vindt het wereldkampioenschap Voetbal plaats in Zuid-Afrika. In de media dus veel voetbal in en voorafgaand aan die periode.
 • Het eerste deel van de film van Harry Potter en de Relieken van de Dood komt uit.
 • De verbouwing van het Pentagon wordt afgerond.
 • In de zomer  komt het nieuwe open source besturingssysteem Google Chrome OS uit.
 • Paus Benedictus XVI brengt een officieel bezoek aan Groot-Brittannië.
 • Bulgarije, Hongarije, Estland, Letland en Litouwen treden mogelijk toe tot de Eurozone.
 • In januari 2010 herdenken we dat honderd jaar geleden de eerste directe radiouitzending tot stand kwam.
 • Van 12-28 februari zijn de Olympische Winterspelen in de Canadese stad Vancouver.
 • Op 3 maart 2010 worden de Gemeenteraadsverkiezingen in Nederland gehouden.
 • In maart 2010 gaat het Stedelijk Museum in Amsterdam weer open.
 • Op 28 maart wordt ook Wrestlemania gehouden,  de bekendste en langstlopende show in professioneel worstelen.
 • Op 1 april gaat de laatste Space Shuttle de ruimte in.
 • Op 1 mei gaat Expo 2010 van start, de Wereldtentoonstelling in Sjanghai.
 • Op 13 mei herdenken we dat de Vuurwerkramp in Enschede 10 jaar geleden plaatsvond.
 • Van 25-29 mei is het Eurovisie Songfestival.
 • Op 25 juli herdenken we dat 10 jaar geleden de Concorde neerstortte, en dat dit vliegtuigtype daarmee aan zijn eind kwam.
 • Van 19-23 augustus is Sail Amsterdam, het grootste maritieme evenement van ons land.
 • Op 10 oktober is het 10-10-10 en op 20 oktober is het 20-10-10. Voor veel mensen is dit de ideale dag om te trouwen of iets ander memorabels te doen, numerologie blijft mensen immers boeien.
 • In december 2010 maakt de FIF bekend welk land de wereldkampioenschappen Voetbal mag organiseren in 2018. Nederland/België horen tot de kandidaten.

Wie is Adjiedj Bakas?
Adjiedj  Bakas werd uitgeroepen tot trendwatcher van het jaar 2009 en zwarte ondernemer van het jaar 2008. Hij schreef bestsellers als ‘World Megatrends’, ‘Megatrends Nederland,’ ‘Lving without Oil,’ ‘Beyond the Crisis’ en ‘Microtrends Nederland’. In 2009 verschijnen van zijn hand de boeken ‘De Toekomst van de Liefde,’ ‘De Toekomst van Gezondheid’ en ‘De Staat van Morgen’.
www.bakas.nl 

Meer weten?

Megatrends Nederland
Adjiedj Bakas
 (Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055943814/megatrends_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Inleiding: Nieuw Nederland
Megatrends 1 tot en met 7
1. Van natiestaat tot nieuwe tribalisering
2. Van tradities naar technologische, spirituele en milieurevoluties
3. Van laissez faire naar veiligheidsobsessie
4. Van overheidscontrole naar het eind van de verzorgingsstaat
5. Van corporatieve democratie naar aandeelhoudersdemocratie
6. Van Argentiniëmodel naar het nieuwe VOC-model
7. Van calvinistische cultuur naar Aziatiseirng, islamisering en de deseksualisering van Nederland
Slotbeschouwing
Literatuur

Leven zonder olie
Leven zonder olie
Adjiedj Bakas & Creemers, R.

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055945665/leven_zonder_olie_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Voorwoord door Rein Willems, president-directeur Shell Nederland
Ten geleide
Deel 1 De energie-economie toen en nu
Inleiding
Energie: wat en hoe?
De toekomst van onze energievoorziening
Deel 2 De nieuwe energie-economie: contouren en trends
Inleiding
Megatrend 1. Naar nieuwe energiepolitiek en overheidsingrijpen in de energie-economie
Megatrend 2. Naar vergroening van het bedrijfsleven
Megatrend 3. Naar nieuwe burgerinitiatieven op energiegebied
Megatrend 4. Naar automobielinnovaties en alternatief vracht- en openbaar vervoer
Megatrend 5. Naar druk op de luchtvaart en ander vlieggedrag
Megatrend 6. Naar vernieuwingen bij energieaanbieders
Megatrend 7. Naar nieuwe woon-werkconcepten
Tot slot
Bronnen

Microtrends Nederland
Microtrends Nederland
Adjiedj Bakas
 (Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055946402/microtrends_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Voorwoord
Ten geleide
Deel 1 Demografie
1. Naar een nieuwe toekomst voor vergrijzing
2. Naar meer zebrahuwelijken
3. Naar het einde van de smeltkroes
4. Naar de mozaïeksamenleving en de dood van het baksteensocialisme
5. Naar ontvolking in de flanken van Nederland
6. Naar digitale immigratie en 'world sourcing'
7. Naar een beter gebruik van vastgoed-informatie

Deel 2 Economie
8. Naar 'wisdom of crowds' en het 'tipping point'
9. Naar 'cradle-to-cradle' en groepsconsumentisme
10. Naar nieuwe financiële concepten
11. Naar groei in gay & female marketing
12. Naar een andere toekomst voor de liefde
13. Naar vergroening van het bedrijfsleven
14. Naar meer particuliere zaken
15. Naar meer overheidsinterventie
16. Naar meer handel met Azië
17. Naar nieuwe mobiliteit in het zakenverkeer

Deel 3 Sociaal en spiritueel
18. Naar een groeiende aandacht voor 2012
19. Naar een groei van evangelicalen
20. Naar een reveil van normen en waarden en herwaardering van ethiek
21. Naar commercialisering van religie en spiritualiteit
22. Naar de Economie van Geluk
23. Naar spiritueel toerisme en spiritualisering van de kunst
24. Naar revitalisering van de regio en de vertruttingsstand
25. Naar een andere humor op het werk en in het dagelijks leven
26. Naar management van overvloed

Deel 4 Technologie
27. Naar nieuwe vormen van arbeid
28. Naar nieuwe zorg
29. Naar het einde van privacy
30. Naar vergroening en verconsumentering van ICT
31. Naar een nieuw leven voor de postkamer

Deel 5 Ecologie en energie
32. Naar nieuwe vormen van mobiliteit
33. Naar een andere energie-economie
34. Naar innovaties in de auto-industrie
35. Naar nieuwe generaties biobrandstoffen
36. Naar revitalisatie van de trein
37. Van eco-chique naar eco-iconic
38. Naar ecobouwen

Deel 6 Politiek
39. Naar permanente onrust en de politiek als platenmaatschappij
40. Naar meer dierenactivisme en dierenterrorisme
41. Naar de globalisering volgens de Shell-scenario's
42. Naar een samenleving in drie versnellingen
43. Post-Gaza: microtrends in een oud conflict

Gastcolumns
De mix heeft de toekomst – Freek Ossel
Help, ik word rechts! – Prem Radhakishun
Naar een vrijzinnige kennisagenda – Marjet van Zuijlen
Laten we kennismaken! – Frits Bussemaker
Internet – terug naar de middeleeuwen – Frans van der Reep
De toekomst van bankieren – Pim Mol
Wijn: een groeimarkt – Astrid Joosten
De transformatie van China – Annette Nijs
Spiritualiteit: individueel & persoonlijke – Liesbeth van Dijk
Microtrends in tv-land – Bert van der Veer
Gedachten en dromen lezen met de MRI-scanner – Victor I. Spoormaker
Verder weg én dichter bij – Mirjam Sijmons
Verhalen – Frits Wester
Samen sta je sterker – Richard Steenborg
De toekomst van het Nederengels – Vinco David

Nieuw nederland
Nieuw nederland
Adjiedj Bakas
 (Bol.com)
Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055943555/nieuw_nederland_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

(Managementboek.nl)
Ten geleide
Inleiding
Deel I De demografische revolutie
Hoofdstuk 1 De toekomst van de herkomst: de demografische revolutie in
Nederland
Deel II De theorie
Hoofdstuk 2 Management van diversiteit
Hoofdstuk 3 Marketing van diversiteit
Deel III De verschillen benut
Hoofdstuk 4 Inleiding in de diversiteit
Hoofdstuk 5 Etniciteit
Hoofdstuk 6 Seksuele voorkeur
Hoofdstuk 7 Sekse
Hoofdstuk 8 Generaties
Hoofdstuk 9 Inclusion van alle groepen

Deel IV Cases
Case 1 Van allure naar toegankelijkheid
– De diversiteitsmarketing van Holland Casino
Case 2 'Werven is inspelen op de wensen en de samenstelling van je klanten
– Content en diversiteit
Case 3 'Inspelen op de dynamische markt'
– De diversiteitsmarketing van A-Film en Fu Works
Case 4 'Geen voorkeursbeleid, maar professionaliteit'
– Het diversiteitsbeleid van de Rijksoverheid
Case 5 Iedereen onder de paraplu
– De klantenwerving van RVS onder Turkse Nederlanders
Case 6 Ajax heeft De Toekomst
– Diversiteit in de sportwereld
Case 7 Pluriform in uniform
– Management van diversiteit in de politiebranche

The Future of Finance / Engelse editie
The Future of Finance / Engelse editie
Adjiedj Bakas & Roger Peverelli

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9789055946426/the_future_of_finance_
na_het_vagevuur_van_de_kredietcrisis_adjiedj_bakas

Voorwoord door Gerrit Zalm
Ten geleide
Deel 1. Financiële diensten: geschiedenis, huidige situatie en scenario's voor de toekomst
– Money makes the world go 'round: een rondje geschiedenis
– Money makes the world slow down: de huidige crisis
– Scenario's voor de toekomst

Deel 2. Financiële diensten in de 21ste eeuw: megatrends en consequenties
– Megatrend 1. Globalisering, een nieuwe economische wereldorde en een ingrijpend veranderend concurrentieveld
– Megatrend 2. Ingrijpende demografische veranderingen, nieuwe identiteiten en een nieuwe kijk op proposities
– Megatrend 3. Naar een verbonden wereld, nieuwe marktdynamiek en plezierige klantenervaringen
– Megatrend 4. Naar een heropleving van ethiek, meer aandacht voor gezondheid en geluk, en nieuwe missies voor financiële diensten

Deel 3. Terug naar de oorsprong
– Managementagenda 2010-2015
– Conclusie: the future of finance = terug naar de oorsprong

Megatrends Europe
Megatrends Europe
Adjiedj Bakas

Our Future
Our Future
Adjiedj Bakas

Of
http://www.managementboek.nl/boek/9781906821074/world_megatrends_
adjiedj_bakas?affiliate=1910

Preface
Introduction
Part 1 Megatrends of the past
Part 2 Megatrends of the future
Introduction

Megatrend 1. Towards twelve pillars of power
Megatrend 2. Towards major demographic changes in the world
Megatrend 3. Towards new tribalizations
Megatrend 4. Towards new perceptions of security, privacy and terror
Megatrend 5. Towards a decline of old money and the rise of new money
Megatrend 6. Towards an enduring development of technology
Megatrend 7. Towards a spiritual revolution
Megatrend 8. Towards climate change, food shortage and growing importance of nature and fresh water
Megatrend 9. Towards the people's century and new definitions of happiness, ideals and ethics
Megatrend 10. Towards living without oil and the new energy economy
Megatrend 11. Towards bespoke wellness and healthcare
Megatrend 12. Towards new power balances, the new boys surplus and management of anger
Part 3 Agenda for the next 5 years: prepare yourself for the Megatrends

Reference sources
Index
Columns