Bezuinigen op personeel: een model voor gemeenten.

Managementissues-auteur Bert van Ravenhorst heeft na het succes van het boek ‘Van bezuinigen tot ontwikkelen: P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten’ opnieuw samen met Kees Koning een boek gepubliceerd over bezuinigen op personeel bij gemeenten.

De bezuinigingen hebben grote gevolgen voor iedereen die bij de gemeente werkt. De arbeidsmarkt zit op slot. Er gaan mensen weg door boventalligheid en natuurlijk verloop, en er komt nog maar een beperkt aantal mensen bij. En dat terwijl er juist steeds meer taken bij de gemeenten worden neergelegd. Meer werk doen met minder mensen. Dat is de realiteit. Het is daarom juist in de deze tijden van bezuinigingen van belang te investeren in goed werkgeverschap om het personeelsbestand optimaal inzetbaar het houden. Het boek ‘Bezuinigen op personeel: een model voor gemeenten’ geeft praktische adviezen waarmee bezuinigingsoperaties moeten leiden tot het versterken van de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie.

Kees Koning en Bert van Ravenhorst gaan in dit nieuwe boek uitgebreid in op de verschillende manieren waarop gemeenten kunnen bezuinigen: van volledig gestuurd door financiën tot gestuurd door organisatieontwikkeling, en van in detail geregeld door college en management tot ontwikkeld door alle medewerkers.

Dit boek geeft directie en P&O praktische adviezen om effectief te bezuinigen, zodat duurzame resultaten worden geboekt die kunnen rekenen op draagvlak in de ambtelijke organisatie.

Voor een persoonlijke toelichting van Bert, zie deze presentatie op Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=zYhyxBRALMw 

Bestellen
U kunt het boek ‘Bezuinigen op personeel: een model voor gemeenten’ online bestellen, in boekvorm of als E-book, via Uitgeverij THEMA. Klik op: http://www.thema.nl/openbaar-bestuur

Gratis kunt u nu het eerste boek ‘Van bezuinigen tot ontwikkelen: P&O aan zet voor een nieuwe koers in gemeenten’ als E-book verkrijgen. U kunt dit E-book nu gratis downloaden. Klik op: http://www.thema.nl/openbaar-bestuur

Max Herold
Februari 2013