De nazomergeneratie.

Ik zit in de trein twee weken terug. Naast me twee personen van midden ’20 die beiden net hun BA hebben afgerond. “Ik ben vorige week even naar Letland gevlogen. Denk dat ik daar ook nieuwjaar ga vieren.”, zegt een van de twee. Antwoord van de ander:”Ik ga dat in Rio doen.”
‘Grappig’, bedenk ik me terwijl ik hun verhaal aanhoor ‘als je in de jaren ’60 leefde van de vorige eeuw was Zuid Frankrijk al een hele belevenis. Als je auto dat al haalde.’

Verder kwamen de gedachten aan een oud trainee binnen de overheid naar boven. Een vergelijkbare levensstijl. Dan zat hij even in Polen, dan weer bij een vriendin in London. Hij was eens tegen mij vol vuur aan het betogen dat hij en zijn generatiegenoten ‘oneindig veel keuzemogelijkheden hadden’. Onrust en hormonen dreven hem voort. Nu ja, dat laatste is van alle eeuwen. Werken bij een departement, ach, hij had altijd de ‘keuze’ om carrière te maken en dat zou hij ook nog wel eens gaan doen. Schaal 14/15 leek hem een goed ‘level’.

Vorige week. Een nieuwe trainee binnen de overheid raakt met me in gesprek over duurzaamheid. Volgens hem een belangrijk item, ook voor zijn generatie. Onder andere de ‘ecological footprint’ en wat wij met de aarde doen. ‘Tja’, betoog ik, ‘de aarde is een systeem met een eigen bewustzijn. Dat stelt zijn eisen aan de bewoners. Daarnaast heeft die aarde ook een eigen levensritme waar we rekening mee hebben te houden. Zoals de Milankovitch curve die feilloos klimaatveranderingen voorspelt. Als wij mensen door de wijze waarop we leven onrespectvol met de aarde omgaan en zijn gedrag niet respecteren, creëren we ons eigen bestaansprobleem.’

De trainee laat me een rapport van LNV (tegenwoordig EL&I) zien. Daar staat het woord ‘soberheid’ in. ‘Kijk’, zeg ik, ‘dat is nu een diepere trend. Ik zou soberheid vervangen door sobere luxe. Die kant gaat het over enkele jaren op. Als je elk jaar meer van de aarde rooft dan dat deze oplevert, houdt het een keertje op. De trainee reageert scherp. ‘Soberheid is een keuze’, zegt hij. ‘Daar kun je voor kiezen’.

Ik bestudeer zijn gelaat, zijn denken en laat dat op me inwerken. Zit hier een persoon met een echte eigen mening die werkelijk heeft leren nadenken? Nee, hij spreekt de taal van een generatie die is geprogrammeerd door een context van ‘keuzes’.  Maar weet hij wel wie hij is? Heeft hij überhaupt gevoel voor zijn transpersoonlijke niveaus? Die hebben niets met ‘keuzes’ te maken. Die zitten ‘buiten tijd en ruimte’ en geven mede richting aan wat je in dit leven hebt te doen. Ze geven antwoord op de vraag ‘als ik een recht heb om te leven, hoe verdien ik dit leven dan elke dag? Met welke toegevoegde waarde voor de gemeenschap en de aarde als planeet?’

Ik confronteer hem met mijn gedachten. ‘Jullie zijn een nazomergeneratie’, zeg ik tegen hem. ‘De babyboomers waren de hoogzomergeneratie en hebben op die manier geleefd zónder maatregelen te nemen voor de werkelijk langere termijn, kijkend naar aardse eisen.’ Jullie denken en leven vanuit ‘keuzes’ mondiaal. Tegelijk is er een besef bij velen van je generatie van een ‘ecological footprint’. Deze ontwikkeling zal vroeg of laat drastisch je keuzemogelijkheden gaan verminderen. Dat zal een hoop frustratie en vooral ook negativiteit van jullie kant richting de hoogzomergeneratie losmaken’.
‘Weet je’, zegt hij, ‘Misschien zal een noodgedwongen vermindering van keuzes mijn generatie een bepaalde rust geven. Dan weten we tenminste waar we aan toe zijn’.

Max Herold
December 2011

Meer weten?
Via Bol.com

Bye bye babyboomers
Paul van Liempt & Paul van Gessel

Via Managementboek.nl
Samenvatting van ‘Bye Bye Babyboomers’

De babyboomers gaan eindelijk verdwijnen. Nog een paar maanden en de eerste lichting gaat met pensioen, voor zover ze niet allang gebruikmaakten van de riante regelingen die ze voor zichzelf hebben gecreëerd.
Babyboomers riepen ergernis op door een dodelijke cocktail van zelfvoldaanheid, een claim op de waarheid, een maakbaarheidssyndroom, een losgeslagen moraal en gehechtheid aan het pluche. Het was de eerste generatie die vond dat ze geen opvolging nodig had.

Twee voormannen van BNR, Paul van Liempt (anchor) en Paul van Gessel (hoofdredacteur) – allebei geboren na de babyboom – weten zeker dat niet de babyboomers maar zíj de waarheid in pacht hebben. In deze essaybundel geven zij de nieuwe generatie opinieleiders van Nederland het woord, met als doel de erfenis van de babyboomers kritisch tegen het licht te houden. Wetenschappers, museumdirecteuren, trendwatchers, journalisten, schrijvers en politici rekenen met kennis van zaken en een personal touch af met hun voorgangers en presenteren nieuw elan.

Met essays van onder anderen Ole Bouman, James Kennedy, Adjiedj Bakas, Paul Jan van de Wint en Bert Brussen

Inhoudsopgave
Voorwoord
Inleiding
Een modern land, een uitdijend heelal
Het pejoratief ‘babyboomers’
Indoctrinatie en intimidatie
Babyboomers, arbeidsmarkt en vergrijzing
‘Na ons de zondvloed..’
Zelfontplooiing en knusse baantjes
De laatste generatie. Babyboomers en de horizontale samenleving
Babyboom en media: eerlijk duurt het langst
Blaffende honden bijten niet
Een wonderkind met een waterhoofd
De mythe van de jaren zestig
De economische erfenis
Voor ‘les baby-boumeurs’ is de glorie nog lang niet voorbij
Van machtsbolwerk naar kennisnetwerk: nieuwe bankiers dragen de klant op handen
Pensioenen: gespekte verwachtingen en verworven onrechten
De dood van het baksteensocialisme
Geraadpleegde schriftelijke bronnen
Register
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789047003281/
bye_bye_babyboomers_paul_van_liempt?affiliate=1910

Via Bol.com
Generatie Einstein
Generatie Einstein
Jeroen Boschma & Inez Groen

Generatie Y: aan het werk
Generatie Y: aan het werk
Kim Castenmiller

Via Managementboek.nl
Samenvatting van ‘Generatie Y: aan het werk’
Waarom zijn veel talentprogramma’s zonde van het geld? Waarom zou het traditionele functiehuis op de schop moeten? Hoe is de nieuwe aanstormende generatie te binden en te boeien? Kim Castenmiller zet in deze publicatie helder uiteen wat de unieke kenmerken zijn van de jongste werkende generatie; de Generatie Y. Op basis van uitgebreid onderzoek en haar eigen ervaringen als HR-professional, legt zij uit wat organisaties kunnen leren van deze aanstormende talenten.

Dit boek geeft weer dat de tijdgeest fundamenteel aan het veranderen is. Organisaties bevinden zich op een kantelpunt: oude hiërarchische structuren verliezen terrein, steeds meer jonge mensen zijn wars van autoritair leiderschap en weigeren om bureaucratische bolwerken mee op te tuigen. Jonge talenten zijn niet meer te binden en te boeien met geld, maar verwachten tege-lijkertijd wel een goed salaris. Ze schromen niet om heilige huisjes in organisaties aan de kaak te stellen. Authentiek zijn staat hoog in het vaandel, zij willen zich graag ontwikkelen en hechten eraan een zinvolle bijdrage te leveren.

De drijfveren van Generatie Y zijn niet meer dezelfde als de drijfveren van hun leidinggevenden en managers. Organisaties zijn nog vaak traditioneel ingesteld, terwijl de Generatie Y inmiddels ge-heel andere behoeften heeft. Met de nieuwe drijfveren van deze generatie voor ogen, komt Castenmiller tot een beschrijving van de ‘organisatie van de toekomst’ en een bijbehorende, nieuwe HRM-focus. Organisaties en managers zullen zichzelf opnieuw moeten uitvinden, want: You cannot manage third generation strategies with second generation organizations and fi rst generation managers (Bartlett & Ghoshal, 1994).Laat u inspireren. De toekomst is nu!

Inhoudsopgave
Generatie Y vraagt ander leiderschap
Voorwoord
Inleiding
Generatie Y wil ontwikkeling
Generatie Y wil zingeving
Generatie Y wil authenticiteit
Y proof organisatie
Y proof organisatie in de praktijk
De nieuwe focus op HRM
HR in beweging
Nawoord
Dankwoord
Over de auteur
Bijlagen
Colofon
Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789048408467/
generatie_y_aan_het_werk_kim_castenmiller?affiliate=1910

Via Bol.com
Grenzeloze generatie
Grenzeloze generatie
Frits Spangenberg & Martijn Lampert

Via Managementboek.nl
Samenvatting van ‘De grenzeloze generatie’
De jongste generatie leeft intens, gefascineerd door uiterlijk, kicks, status en netwerken; opgevoed in vrijheid en voorspoed. Veel jongeren treden de toekomst met vertrouwen tegemoet en wenden hun vitaliteit op een positieve manier aan. Maar daarnaast zijn de schadelijke gevolgen van een collectieve onverantwoordelijkheid zichtbaar: obesitas, alcoholmisbruik, schooluitval, schulden en publieke agressie. Een leger hulpverleners krijgt deze problemen maar niet onder controle. Sinds de omarming van het forever young-ideaal door volwassenen, rust er een taboe op opvoeden met gezag en wordt het belang van zelfbeheersing en het nemen van verantwoordelijkheid gebrekkig op jongeren overgedragen.

‘De grenzeloze generatie’ is een analyse van de resultaten van 25 jaar waarden- en opinieonderzoek van bureau Motivaction. Prominente opiniemakers en deskundigen, onder wie Jan Derksen, Martine Delfos, Charles Groenhuijsen, Sywert van Lienden, Herman Wijffels, Micha de Winter, Pieter Winsemius en Theodore Dalrymple, reageren op de inzichten van de auteurs en geven hun visie op dit hoogst actuele thema. De grenzeloze generatie maakt een urgent en complex vraagstuk inzichtelijk en beoogt met praktische oplossingen steun te bieden aan ouders, leerkrachten en beleidsmakers, die zorgdragen voor de toekomst van onze jeugd.

Zie verder: http://www.managementboek.nl/boek/9789046806746/
de_grenzeloze_generatie_frits_spangenberg?affiliate=1910