De nieuwe oude dag: een strategische verkenning.

Wat gebeurt er als je de visionairs en durfondernemers uit het netwerk van PGGM, Espria, Uvit, Twijnstra Gudde en Great Place to Live vraagt naar de toekomst? Van oktober 2009 tot april 2010 hebben circa 150 vrijdenkers en ondernemende doeners hun krachten en gedachten gebundeld. Oud en jong. Van binnen en buiten de “ouderenbranche”. Steeds met als uitgangspunt: een waardevolle oude dag. Met steeds een andere insteek: visionaire vergezichten, voorbeelden van vernieuwing of nieuwe businessmodellen.

In dit rapport komen alle inzichten samen. Ook zijn hierin opgenomen de Visie op de Toekomst zoals deze is ontwikkeld én de landkaart van de Nieuwe Oude Dag. Want een waardevolle toekomst, is een reis die we samen maken waarbij we tegelijkertijd het landschap in kaart brengen én het ontwikkelen. Klik op: De nieuwe oude dag