De uil van Minerva en Limburgs bronsgroen eikenhout.

De Nederlandse provinciale verkiezen anno 2019 hebben nogal wat losgemaakt. Termen als ‘uil van Minerva’ en ‘boreaals’ bieden menig cultuurwetenschappers de mogelijkheid om uit te leggen wat Baudet nou bedoelde.

Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een politicus Nederlanders zo snel aan een collectief cultuurwetenschappelijk/cultuurhistorisch leerproces heeft gekregen met een bevlogen discussie over mogelijke interpretaties!!! Wat nu als we dat collectieve leerproces kunnen doorzetten waarbij iedereen, naast het opdoen van meer feitelijke kennis, ook zijn eigen projecties (en wat daaronder zit) eens gaat onderzoeken? Dit in plaats van te denken dat deze verkiezingen een vergelijkbaar effect sorteren in Nederlandse huishoudens en vriendenkringen zoals de Dreyfus-affaire dat deed in Frankrijk rond 1900! 

Over hoe die Baudet-leerformule nog meer toegepast kan worden, zit ik te peinzen, uiteraard in al mijn Limburgse bescheidenheid. Stel nu dat een volgende lezing die ik moet gaan geven, begint als volgt:

‘De nachtegaal in het bronsgroene Limburgse eikenhout laat zijn louterende, fluwelen zangstem horen. Die stem draagt ver, heel ver …..Die stem laat ingeslapen leden van de politieke elite, en dito overheidsmanagers, uit hun sprookjesachtige en spookachtige hypnose ontwaken, beseffend dat in de Haagse luwte Limburgse parlevinkers hun geestelijk-innovatieve, gerijpte inzichten en methoden slijten, teneinde in een nieuwe Nederlandse dagenraad de romantisch-Arcadische ochtendglans van de Morgensonate van Edvard Grieg tot volle wasdom te laten komen.’

Zou daarna iedereen ook gaan uitzoeken en leren dat het hier over het geestelijk verheffende Limburgse Volkslied gaat (dus niet het Groningse volkslied, het ‘Grönnens Laid’ uit 1919 van Geert Teis Pzn 🙂 )? En dat het toch echt een kwestie van geduld is….voordat heel Nederland met Limburgse wijsheid en Limburgse positiviteit is gevuld!! Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als dit zou leiden tot meer studenten cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit….die zijn hoofdvestiging uiteraard ook in die befaamde provincie heeft. 

Mocht iemand deze leerformule eveneens gaan toepassen, al vast veel succes toegewenst! En voor degenen die het Limburgs Volkslied nog niet kennen, klik op https://www.youtube.com/watch?v=3WfD4S6vauA 🙂

Max Herold
Maart, 2019

Achtergronden ‘de uil van Minevra’: 

Revolutionair verval en de conservatieve vooruitgang in de 18e en 19e eeuw
Auteurs: Thierry Baudet, Michiel Visser 
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789035136083/revolutionair-verval-en-de-conservatieve-vooruitgang-in-de-18e-en-19e-eeuw-thierry-baudet?affiliate=1910

Conservatieve vooruitgang 
Auteurs: Thierry Baudet, Michiel Visser e.a. 
Klik op: 
https://www.managementboek.nl/boek/9789035145160/conservatieve-vooruitgang-thierry-baudet?affiliate=1910

De aanval op de natiestaat 
Auteur: Thierry Baudet 
Klik op: 
https://www.managementboek.nl/e-book/9789035137844/aanval-op-de-natiestaat-e-book-thierry-baudet?affiliate=1910

Oikofobie – De angst voor het eigene 
Auteur: Thierry Baudet 
Klik op: 
https://www.managementboek.nl/boek/9789035140004/oikofobie-thierry-baudet?affiliate=1910