De Verklaring van Intellectuele Vrijheid (70 jaar terug).

Friedrich von Hayek is een econoom die vooral bekend is geworden door zijn boek ‘The Road to Serfdom’. Toch is er nog een ander iets, waarvan hij de aanstichter is, waarvan je serieus kennis zou moeten nemen. Iets dat daardoor net na de Tweede Wereldoorlog, en terugkijkend naar de periode daarvoor, werd geschreven. Het is en meesterlijke verklaring….. 70 jaar terug (en juist tegenwoordig weer zo actueel).

In 1921 had de toen nog jonge econoom Friedrich von Hayek een discussieplatform in het leven geroepen, de zog. Geist-Kreis, die voornamelijk de dialoog stimuleerde tussen economie en andere wetenschapsgebieden. Deze kennisdiscussies kwamen door de opkomst van het nationaal socialisme in het geding.

Tijdens WO II had Von Hayek ervan gedroomd deze ‘Geist-Kreis’ opnieuw leven in te blazen om zo te laten zien dat de idealen van de Europese verlichting nog leefden. Hij richtte een groep op van wetenschappers en de eerste bijeenkomst vond plaats op 10 april 1947 in Genève, Zwitserland.

De meeste aanwezigen waren Europese ballingen uit de VS en Groot Brittanië onder wie Karl Popper. De universiteit van Chicago had een delegatie gestuurd met o.a. Milton Friedman. Na drie dagen heftig discussiëren over allerlei onderwerpen publiceerden ze een meesterlijke verklaring vooral met dank aan de Fransman Maurice Allais. Die verklaring zouden zich tegenwoordig velen goed in de oren moeten knopen. De verklaring stelde dat:

‘De vrijheid van denken en de vrijheid van meningsuiting worden bedreigd door de verbreiding van overtuigingen die, zolang ze een minderheid zijn, tolerantie van anderen eisen, maar slechts streven naar een machtspositie van waaruit ze alle zienswijzen, op die van henzelf na, kunnen onderdrukken en wegvagen’.

De verklaring sprak zich uit tegen historisch fatalisme en stelde dat niet alleen individuen maar ook naties zich dienden te houden aan ethische normen en bepleiten bovenal volledige intellectuele vrijheid.  

Bron:  The Grand Pursuit
Auteur: Sylvia Nasar  (p. 431/432)
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/
9781841154565/grand-pursuit-sylvia-nasar?affiliate=1910
 

Max Herold
Augustus, 2016