Een open overheid in de praktijk.

Een open overheid in de praktijk      
Lessen vanuit de binnenkant van Ministeries…..gelden die ook voor gemeenten en provincies?

Openheid en transparantie, twee woorden die in de dagelijkse overheidspraktijk nogal wat voeten in de aarde hebben.   Wat betekent dit bijv. voor de wijze waarop een overheid haar beleid maakt?   Zijn er lessen te leren voor zowel politieke bestuurders, beleidsambtenaren, wijkregisseurs als ook partijen die te maken hebben met de overheid?

Max Herold, geboren en getogen in Roermond, bekijkt de Rijksoverheid al van binnenuit sedert 1985. Momenteel is hij bezig met de afronding van een uitgebreid 5-jarig onderzoek. Daarbij is concreet gekeken naar wat openheid in de beleidspraktijk van de Ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Economische Zaken betekent. 

Centraal stonden vragen als ‘Wat maakt dat overheden niet de neiging hebben om open te zijn?’ en ‘Hoe zou het wél kunnen……in samenhang met partijen ‘van buiten’? Tijdens deze lezing presenteert hij zijn onderzoeksresultaten.  De vraag zal zijn of er overeenkomsten  tussen ministeries, provincies en gemeenten te ontdekken vallen maar ook……hoe verder overheid?

Wanneer: 
19 september 2014

Tijd:
19.30 h – 21.30 h 

Waar:
ECI Cultuurfabriek.

ECI 13
6041 MA Roermond

Kosten: 
Vrijwillige bijdrage bij binnenkomst om de kosten van de zaal te dekken. 

Hoe aanmelden? 
Stuur een mail naar inschrijvingopenoverheidlezing@hotmail.com met vermelding van je naam.
Je krijgt dan een bevestiging. 

Maximum aantal deelnemers:
85