Ere wie ere toekomt

Een paar weken geleden gaf ik een gratis presentatie over Spiral Dynamics voor een tweetal directeuren van een klein bedrijf. Ze stonden ook op de lijst voor ontvangst van deze bijna wekelijkse mailtjes. Enthousiast over het Spiral Dynamics verhaal zei een van de beide heren op een bepaald moment tegen me:”Max, kan ik eens wat voor je terugdoen? Die mailtjes bijvoorbeeld, heb je daar een website voor gemaakt?”

Ik moest bekennen dat ik wel al vaker met de gedachte had gespeeld naar niet echt veel zin had om me in die materie te gaan verdiepen. Als je het zelf niet wilt doen dan blijft er eigenlijk maar een ding over: uitbesteden……en dat kost geld. Zoals ik vorige week al aangaf besteed ik al een deel van mijn salaris aan persoonlijke educatie maar het was me budgettair wat te veel om daar ook nog eens enkele duizenden guldens voor een site tegen aan te gooien. Als ik dat al doe, dan doe ik dat voor cursussen die met cultuur en gedragsverandering en toekomstgericht denken te maken hebben (o.a. NLP, spiral dynamics en organisatieconstellaties).
Na mijn opmerkingen te hebben aangehoord gaf hij aan wel wat te kunnen regelen.”Ik heb een soort freelance contact, een jongeman met een eigen bedrijfje, die studeert, en momenteel in het kader van zijn studie hier stage loopt. Als hij nou eens voor niks zo’n site voor jou in elkaar draait als onderdeel van zijn leertraject?’, zei hij. Daar kon ik geen nee tegen zeggen, en zo kwam ik in contact met Wolter Tjeenk Willink.

Wolter bleek 20 jaar te zijn, te studeren aan de HEAO (Commerciële Economie), over een gezond stel hersenen te bezitten, niet te beroerd om zijn handen te laten wapperen (of beter gezegd zijn hersens ook nog eens ECHT te gebruiken) en over een gezond commercieel gevoel te beschikken (‘Daar heeft hij de opleiding commerci?le economie niet voor nodig’, bedacht ik me toen ik hem wat beter leerde kennen), zeker als het gaat over E-commerce. Iets dat een van zijn hobbies bleek te zijn gecombineerd met Customer Relationship Management, Customer Marketing Methoden en Internet Marketing Strategie. En daarnaast zoals gezegd zijn eigen bedrijfje.

Het was voor mijn wel even schrikken. Want in een gesprek met Wolter merkte ik al snel een tekort in mijn algemene ontwikkeling. Je weet wel met van die zaken die ieder kind op school tegenwoordig leert, zoals bijvoorbeeld webpagina’s bouwen, en het normale taalgebruik dat daarbij hoort met woorden als cookies, banners en meer van die dingen. Zaken die voor hem en zijn leeftijdsgenoten net zo normaal waren als lezen en schrijven maar voor mij eigenlijk nieuw. Wolter had dat wel in de gaten maar stelde me gerust dat hij dat helemaal geen probleem vond. Maar ik zelf vond dat eigenlijk wel een probleem omdat ik door de gesprekken met Wolter merkte dat ik, zonder het te beseffen, een soort semi digibeet was geworden (in vergelijking met het jeugdig ICT-elan van Wolter en andere teenagers en mensen voor aan in hun twenjaren). Een geestelijke verjonging door kennisverrijking op dit terrein zou nuttig kunnen zijn.

Ik bedacht me dat ik thuis og een cursus e-commerce van de OU had liggen die ik een half jaar geleden had gekocht. Maar eigenlijk nog niet had bestudeerd. Dat veranderde door Wolter op slag. Van de twaalf lessen van die cursus las ik er binnen een week vijf door en ik moet zeggen dat daardoor een wereld voor me openging. Boeken en artikelen lezen over de effecten van het internet is nog wat anders dan je echt via zo’n cursus e-commerce verdiepen in het internet zelf. Wolter heeft me daarbij ook aangeboden om me wat te leren over frontpage, HTML en meer in het algemeen het bijhouden van de site. Een aanbod waarvan ik graag gebruik maak. (Het geeft me overigens een beetje het gevoel dat ik terug ga naar de middelbare school).
Het is zijn bedoeling om verder te gaan studeren (MBA) waarbij hij twijfelt tussen Nijenrode en de Erasmusuniversiteit. De Erasmus heeft zijn voorkeur omdat die internationaal beter staat aangeschreven. Dat hij wel wat in zijn mars heeft blijkt wel uit het eindprodukt:
www.managementissues.com.

De opbouw en alle ‘ondersteunende’ teksten op de site zijn door hem gemaakt en ik als ‘klant’ ben erg gecharmeerd van het eindproduct. Dat eindproduct bevat ook een zoekmachine die Wolter erin heeft gebouwd en waarmee via een trefwoord eerdere mails kunnen worden gevonden. Het is een zeer nuttig instrument. Voor organisaties die ge?nteresseerd zijn in contacten met ‘werkwevers’ (al dan niet freelance) die de toekomst vorm gaan geven, hij is er een die ik kan aanbevelen.

Eventueel contact met hem kan elke organisatie leggen door te kikken op ‘Traffic Builders’ rechtsonder in de site www.managementissues.com Klik dan ook nog eens door naar zijn eigen site. (www.traffic-builders.com) Dat kost iets langer tijd om die te downloaden maar dan zie je wat hij nog meer kan met betrekking tot webdesign en Internet Marketing.
Voor meer informatie over Traffic Builders zoekmachine optimalisatie & marketing, klik hier.