Gray, Europa en de euro.

Millennia lang heeft de mens naar de hemel gekeken en gezien wat er op aarde gebeurde. Steeds als bepaalde planeten in bepaalde delen van de hemel stonden, bleken zich specifieke thema’s op aarde voor te doen. En net zoals de Zon en de Maan in hun onderlinge ritme de maanfasen kennen, zo hebben ook planeten onderlinge ritmen en fasen. Telkens wanneer zich zo’n zelfde fase of combinatie voordoet, blijkt ook hier dat de bijbehorende thema’s zich herhalen. Natuurlijk nooit op precies dezelfde manier, maar wel heel herkenbaar. We hebben dat in verschillende van mijn columns al gezien, en ik heb laten zien dat je met de astrologie heel mooi grote lijnen en toekomstige tendensen kunt bekijken.

Wat ik heel boeiend vind is luisteren naar mensen die een serieuze en onderbouwde visie op de toekomst hebben zónder dat ze iets van astrologie af weten. Futurologen maken gebruik van allerlei analysetechnieken om toekomstige tendensen te voorspellen, maar ook wetenschappers uit verschillende disciplines bouwen op basis van de hen ter beschikking staande feiten een toekomstbeeld. Vooral de eigenzinnige analyses die een beeld schetsen dat anders is dan de meeste mensen verwachten of hopen, vind ik interessant. Kun je daar als astroloog iets mee? Nou, zeker!

Op 2 december was de Britse econoom, politiek filosoof, auteur en hoogleraar John Gray te gast in het programma Buitenhof. Hij was een van de weinigen die al sprak over de kans van het uiteenvallen van de voormalige Sovjet Unie toen vrijwel iedereen dat nog voor totaal ondenkbaar hield. Toch is het gebeurd, en in de tijd dat het gebeurde waren er allerlei zware en moeilijke tendensen actief in de horoscoop van de voormalige Sovjet Unie, en in de regeringshoroscoop van toenmalig president Gorbatsjov. Gray zag de tendens en de mogelijkheid. De astroloog kan perioden aanwijzen waarin zulke ontwikkelingen zich ook daadwerkelijk kunnen voordoen.

Nee, de astroloog kan niet zeggen dat het precies dan en dan zal gaan gebeuren, maar hij kan wel de risicoperioden aanwijzen. Hij kent de cycli en weet wanneer er de grootste kans is dat iets spaak loopt, of omgekeerd natuurlijk ook wanneer iets vlot getrokken kan worden.

Gray ziet de geschiedenis meer als cyclisch dan als lineair progressief, en dan bedoelt hij dat er weliswaar vooruitgang is in de wetenschap en techniek, maar dat in politiek en ethisch opzicht er géén vooruitgang is. We zijn en blijven gewoon mensen. Ik wil een paar uitspraken van John Gray met u doornemen en in een astrologisch perspectief zetten.

Gray voorspelde in 1998 dat de globalisering tot een einde zou komen. Dat stond voor hem in het licht van de cycli van de geschiedenis vast, maar hij wist niet wanneer. Toen hij het in zijn boek publiceerde was er nog geen enkel signaal dat in die richting wees. Terugkijkend op de afgelopen jaren constateert hij dat het verval van de globalisering in 2008 heeft ingezet.

En hier stapt de astrologie in, want wij konden wél voorspellen dat 2008 in elk geval een heel markant jaar zou zijn, want Pluto verliet in dat jaar het teken Boogschutter, een teken waarvoor de wereld een dorp is en dat naar verre horizonten reikt. In 2008 ging hij de Steenbok binnen, een teken dat zich veel meer richt op de werkelijkheid in onze directe omgeving. Een fase ook dat vaak te maken heeft met economische en financiële crises.

In vorige columns heb ik er meermalen op gewezen dat we NU pas aan het begin staan van de echte crisis, en dat de komende jaren astrologisch gesproken zwaar zullen zijn. Mij wordt vaak gevraagd of de Euro zal blijven bestaan. In de huidige vorm lijkt mij dat, gezien de tendensen in de horoscoop van de Euro, niet waarschijnlijk. Ik verwacht daarom dat er wel iets zal gaan gebeuren. Maar of dat een definitief einde, een opsplitsing of het vertrek van een of meer landen uit de Euro zal zijn, of een ineenstorting van het systeem, kan ik niet exact voorspellen.

De horoscoop van de feitelijke euro, dus 1 januari 2002, toen onze nationale munt niet langer wettig betaalmiddel was, is een horoscoop die de komende paar jaar zwaar onder druk staat. En nu een uitspraak van Gray. Hij zegt: “Het echte gevaar voor Europa is niet dat de Euro ineen zal storten, maar juist dat hij blijft zoals hij is voor de komende 5, 10 of 15 jaar, en gedurende die tijd zal de economie van Europa achteruit blijven gaan.” En hij waarschuwt voor wat hij toxische politiek noemt, namelijk het ontstaan van sterk extremistische, racistische, nationalistische tendensen met een haat jegens minderheden. We zien het nu al.

Hij noemt de Euro een utopisch project, en ziet met lede ogen aan dat de politiek alles doet om de euro te stabiliseren, ten koste van heel veel bezuinigingen en tegen een hoge sociale prijs. En dan spreekt hij, na een en ander te hebben uitgelegd, de verwachting uit dat niet alleen de euro, maar zelfs Europa zeer waarschijnlijk uit elkaar zal vallen, en zegt: “…uiteindelijk zal Europa er over 10, 15 of 20 jaar weer uit gaan zien als aan het einde van de 19e eeuw.” Dat zijn stevige uitspraken.

Juist omdat hij een onafhankelijk denker is, en vaker gelijk heeft gehad, ben ik gaan zoeken naar mogelijke astrologische aanwijzingen. En ja, als ik de horoscoop van de euro neem, dan zie ik náást de zware aspecten voor de komende paar jaar opnieuw een periode aankomen met veel confrontaties met schaduwen uit het verleden. Zo rond 2020 zwelt dat aan, en duurt een paar jaar. Belangrijke horoscopen voor de EU wijzen in dezelfde richting, en dat wordt aangevuld met Pluto, die in 2024 een nieuw teken binnengaat, Waterman, en net zoals in 2008 een heel andere maatschappelijke werkelijkheid intrad, zal dat rond 2024 opnieuw gebeuren, en zal er afgerekend worden met de periode waarin we nu zitten.
Gray verwacht dat de eerste scheuringen al over zo’n tien jaar kunnen plaatsvinden. Astrologisch wijst de periode vanaf 2020 en de jaren daarna in elk geval op een verhoogd risico op precies de problemen die Gray noemt.

Moeten we nu bang worden? Nee. De inzichten van Gray worden ondersteund door een aantal astrologische cycli. Juist díé kennis kan ons helpen om nu betere beslissingen te nemen. Eén ervan is bijvoorbeeld de droom van een meer federaal Europa even in de ijskast zetten, omdat het gevaar van uiteenspatten ervan binnen een decennium zal beginnen te spelen. Dus eerst de jaren 2013 tot en met 2015 afwachten, dat is de eerste crisis die nu op de drempel staat. En dan kijken hoe we op kleine schaal in de eigen omgeving bouwen kunnen, zodat we sterk genoeg zijn om de tweede reeks vanaf rond 2020 op te vangen. Want het kan met goed beleid ook zo maar een nieuw begin worden.

Karen Hamaker-Zondag
december, 2012