Inleiding in de filosofie (deel II).

Uitgebreide samenvatting van de Open Universiteit-cursus: Inleiding in de filosofie. Deze is opgesplitst in twee hoofddelen. Elke week vanaf 1 september 2016 gaat aan deze samenvatting een volgende les uit deze cursus worden toegevoegd. Dit is deel II (les 24-42).

Voor de samenvatting van de totale cursus (alle lessen van deel II), ga naar:
https://www.stuvia.com/doc/347931/open-universiteit-cursus-inleiding-in-de-filosofie-deel-ii
 

Deel I, de eerste 23 lessen vind je via:
http://www.managementissues.com/index.php/
overige/72-overige/939-inleiding-in-de-filosofie