Nieuw boek van Ferdows! Volos & Emotione.


Volos & Emotione.
Over wilskracht, emoties & vrouwelijke eigenwaarde.
Hét nieuwe boek van Ferdows Kazemi.
ISBN: 90-8539-281-0.

Het boek van Ferdows Kazemi is uit. Absoluut een must voor iedereen die ontdekt dat degene die je denkt te zijn, niet meer is dan een ?maatschappelijk construct’. En wat het betekent om je authentieke zelf te ontdekken en dit handen en voeten te geven in de wereld.

In “bittere thee” wordt vooral de nadruk gelegd op de sociale en politieke context die een zeer essentiële rol speelt bij het tot stand brengen van denkbeelden en het cre?ren van de verschillende identiteiten bij mensen. Creatief omgaan met de omgeving en daarbij oog hebben voor de aanwezige potenties die de veranderingen kunnen stimuleren.

Oude denkbeelden versus de nieuwe worden in dit verhaal geïllustreerd. Een Marxistische vrouw (Azadeh) ontvlucht haar land en belandt in het hart van het Kapitalisme. Dan gaat ze met andere ogen naar de nieuwe wereld kijken en probeert haar weg te vinden in een totaal andere context, door kritisch te zijn voor zichzelf en voor haar partij. Haar denkbeelden stammend uit een wij-cultuur maken plaats voor die in een meer geïndividualiseerde ik-cultuur. DQ-blauw ontdekt ER-oranje (zie: ‘Denkfundamenten ontsluierd’ van Max Herold). Haar kritiek wordt niet geaccepteerd door de omgeving en ze wordt geboycot. Ze neemt afscheid van alles wat oud is en haar ontwikkeling zou belemmeren. Tijd voor vernieuwing, voor een frisse kijk en voor het beleven van een andere wereld. De prijs die ze daarvoor betaalt is niet gering, maar wat ze in ruil daarvoor terugkrijgt is veel groter. Ze krijgt de macht over zichzelf terug!

Dit is een verhaal dat heel goed van toepassing kan zijn op een organisatie. Zolang we de oude structuren binnen een organisatie niet los kunnen laten omdat ze geëxperimenteerd en dus veilig zijn, kunnen we nooit ruimte maken voor de veranderingen die beter responderen op de nieuwe wereld.

Het verhaal “Terug in de tijd” laat de relativiteit van veel feiten zien. Mijn beleving hoeft de jouwe niet te zijn, en wat in de ?ne context vanzelfsprekend lijkt hoeft in de andere niet zo te zijn. Een cultuurverandering kan nooit van buitenaf opgevoerd worden. Het moet een behoefte van binnenuit zijn. Verlangen naar iets nieuws.

“Mama komt zo” is in eerste instantie een zeer persoonlijk verhaal, daarnaast een verhaal waarin hoop en vrees constant elkaar afwisselen. Liefde die alle dogma`s doorbreekt en ruimte overlaat voor wonderen en bovennatuurlijke elementen. Wat telt is liefde en niet los willen laten van wat je dierbaar is. Vasthouden van de hoop, door het geloven in het onmogelijke, in een wonder. En dan… een wereld willen cre?ren waarin valse hoop geen betekenis kan hebben in een context waarin iemands leven aan het eind is.

 

“Nader gehoor” is een kritische en cynische kijk op een systeem waarin de regels boven de mensen gaan, en waar een levensverhaal niets meer is dan een dossier dat gemeten wordt volgens de normen die ooit in een andere context gemaakt zijn en nooit aangepast aan de huidige sociale en politieke context in de wereld.

 

“Bewonderland” is het verhaal van een ontheemde. Een zeer objectief verhaal waarvan het subject door iedereen ingevuld kan worden. Het kan een conversatie met jezelf of met een ander in een bekende of een onbekende omgeving zijn.

Voor meer informatie, zie:
http://www.freemusketeers.nl/html/kazemiferdows.html