Over keuzevrijheid en nepkeuzes.

Ferdows Kazemi is auteur van het boek 'Volos & Emotione'. Zie voor meer informatie over Ferdows Kazemi haar C.V. op Managementissues.com.

Na een lezing in Amsterdam stond ik met een vriendin in de tramhalte te filosoferen over de schepping en de keuzevrijheid. Bestaat de vrijheid in keuze?, vroegen we ons af. Ze wist een mooie zin van Tarig Ramdan hierover, die ze op dat moment vergeten was. Thuis aangekomen om 1.30 uur kreeg ik een SMS van haar: "Wat betekent vrijheid nog als de passie voor de ware vrijheid in slaap wordt gewiegd door een onophoudelijke stroom aan comfortabele veilige nepkeuzen?"
Tariq Ramadan

Nepkeuzen, die term liet me niet met rust. Wat zijn ?keuzen' en wat zijn ?nepkeuzen'. Waar ligt de grens?


Toen moest ik denken aan een vriend die het ooit over massaproductie en de consequenties daarvan voor de mensheid had. "De gedachte dat niemand voor ons kiest is een illusie" schreef hij.
Nepkeuzen, de keuzen van de media, van politici van de markt …., kortom van de krachten buiten ons om.
Keuzes zijn de producties van onze onafhankelijke denkpatronen en nepkeuzes onbewuste processen die door anderen gestimuleerd worden en ons het gevoel geven van onafhankelijkheid en vrijheid.

Laat me eerlijk zijn, ze zijn inderdaad veilig en comfortabel en daarmee stellen we ons niet kwetsbaar op tegenover de aanvallen van de massa die ons eventueel een buitenbeentje zullen noemen als wij echt zelf gaan kiezen. Maar kan dit in deze eeuw? Bestaat de keuzevrijheid?

David Icke heeft hier een prachtige zin over:
"If our heads are down and we are focused on suvival or seeking ?success' we won`t look up and see the game that enslaves us."

Zich focussen op overleven of zoeken naar succes, die door een ander gedefinieerd wordt en zich als onze definitie van succes voordoet, zonder te beseffen dat we ons hierdoor tot slaaf maken van spelletjes die rondom ons aan het spelen zijn. Spelletjes die onze waarheidsvorming be?nvloeden en h?n waarheid gemakkelijk aan ons verkopen als d? waarheid. We zijn te druk bezig met het overleven in een context die anderen voor ons gecre?erd hebben, dan missen we de passie die vanuit onze essentie voortvloeit.

Overleven kent geen passies en zolang we die niet hebben zijn we mensen met een consumptieve attitude, die letterlijk alles tot zich opnemen zonder er bij stil te staan of dat onze eigen behoefte is. Het is ook niet vreemd. Die behoeftes kennen we niet, andermans waarheid is onze waarheid geworden. We nemen die aan, daardoor stellen we onszelf vrij van de verdere zoektocht naar de waarheden die alleen vanuit onze essentie te verkennen zijn. We maken keuzes in een gemanipuleerde omgeving.

Nog een mooi citaat van David Icke:
"The power structure wants us to believe that we are merely bodies being schuffled from a cradle to a grave and what happens on the conveyor belt in between is called ?life'.

De machtsstructuren waar hij het over heeft zijn niets anders dan de mondiale krachten, die op een zeer slimme manier de werkelijkheid manipuleren. Wat wij waarnemen is wat zij willen dat wij waarnemen, niet wat in essentie bestaat. We leven in een soort virtuele wereld waarin alles gemanipuleerd kan worden.

Wil je oorlog voeren, hoef je alleen maar aan te kunnen tonen dat er een land over chemische en kernwapens beschikt. De wapenfabrikanten bereiden de politici voor, de politici de media en de media u en mij. En voordat wij weten belanden we in een bloedige strijd die heel simpel voorkomen kon worden als die chemische stof niet verkocht was aan een land dat bekend stond om de onderdrukking van haar volk en andere volkeren. En de grap is dat op het moment dat hetzelfde land die wapens werkelijk gebruikte, in een volkerenmoord, deden dezelfde fabrikanten, politici en media ons geloven dat dit niet waar was. Wanneer er een interventie in feite noodzakelijk leek, werden de feiten gemakkelijk omgedraaid, en de dader ging ongestoord door met het verrichten van zijn barbaarse handelingen. En het echte spel komt wanneer de inspecteurs op zoek gaan naar die wapens, het lijkt meer op een Sinterklaas spelletje. Alleen die heiligman verstopt zijn cadeautjes ergens waar je gemakkelijk bij kan komen, al bestaat hij zelf niet.

En ja, wij willen heel vaak dat anderen voor ons denken. We geven de macht over onszelf uit handen en krijgen een spannend spel terug, die zogenaamd werkelijkheid heet. Degenen die voor ons denken halen hun denkpatronen uit de krachten die wij ook in ons bezit hebben en heel goedkoop weggeven. Wat we in ruil daarvan krijgen is een gemanipuleerde werkelijkheid die ons in onze veilige wieg laat slapen tot de dood ons treft.

Dit zijn niet onze keuzes. We doen alleen mee aan een kinderspel dat ons doet afleiden van onze essentie, van onze eigen innerlijke krachten die ongetwijfeld in botsing komen met de macht van de mondiale krachten.  We worden gewoon gesleept van de wieg naar het graf en wat daartussen gebeurt ?moeten' we ?het leven' noemen.

Zolang we afstand blijven houden van onszelf als de bron van creatie, zijn we niets anders dan de producten van andermans keuzes. Zolang we niet naar onze essentie, die deel ondersteund wordt door onze intu?tie, luisteren, worden we gemanipuleerd door de wereldgoden die ons doen vergeten dat we volgens veel religies de goddelijke en volgens het humanisme menselijke kenmerken bezitten. Het doet er niet toe in welke vorm deze eigenschappen gegooid worden, de inhoud blijft hetzelfde en dat is een verantwoorde, vrede liefhebbende, barmhartige en liefdevolle kern die de vijandigheid verafschuwt en een bijdrage levert aan een vreedzame samenleving . Everything else is an illusion.

Ferdows Kazemi
e-mail: ferdows_kazemi@hotmail.com