Paradigma’s: ze geloofden het zelf

Ze geloofden het zelf.
Over paradigma's en veranderingen daar in.

?De phonograaf  …………….  die heeft geen enkele commerciele waarde.'
Thomas Alva Edison, uitvinder van de phongraaf in 1880.
?Op die afstand kunnen ze nog geen olifant ra…..'
Laatste woorden van Generaal John B. Sidgwick tijdens de slag bij Spotsylvania.
?Vliegtuigen zwaarder dan lucht zijn een onmogelijkheid.'
Lord Kelvin, Brits wiskundige, natuurkundige en president van de Royal Society in ca. 1895.
?Nu hier al meer dan 50 jaarbuitenlandse automerken worden verkocht, is het niet waarschijnlijk dat de Japanse auto-industrie voor zichzelf een grote hap uit de Amerikaanse markt kan halen.'
Business Week, 2 augustus 1968.
?Een ernstige depressie zoals die in 1920/1921 ligt buiten het bereik van het waarschijnlijke.'
The Harvard Economic Society, 16 november 1929.
?Wat er ook gebeurt, de Amerikaanse marine zal niet liggen pitten.'
Frank Knox, Amerikaans Minister van Marine, 4 december 1941, vlak voor de Japanse aanval op Pearl Harbor.
?We houden niet van dat geluid. Gitaargroepjes hebben afgedaan'
Hiermee wees een topmanager van Decca Recording Co. in 1962 de Beatles af.
?Ik denk dat er over de gehele wereld een markt voor ongeveer 5 computers bestaat'
Thomas J. Watson, voorzitter van IBM in 1943.
?Er bestaat geen reden waarom iemand thuis een computer zou hebben.'
Ken Olson, president van Digital Equipment Corporation, 1977.
THE PARADIGM SHIFT QUESTION:
"WHAT TODAY IS IMPOSSIBLE TO DO BUT IF IT COULD BE DONE WOULD FUNDAMENTALLY CHANGE GOVERNMENT?"

 

OUDE PARADIGMA'S NIEUWE PARADIGMA'S
1. Er blijft een hoge grondstoffelijke hoeveelheid in de meeste industriele producten waardoor productie wordt gekluisterd aan een beperkt aantal locaties. Daardoor zal het gemakkelijk blijven voor overheden om geld aan dit soort bedrijven in de vorm van belastingen te onttrekken. Of voor vakbonden om er druk op uit te oefenen 1. Bedrijven worden meer en meer ?footloose' en geleid door de ?equidistant' manager. Voor een dergelijke manager is niet meer het land van ?oorsprong' de basis maar ?de wereld.
 
Informatietechnologie en bijbehorende industrie heeft een verwaarloosbare grondstoffelijek basis.
2. Schaalvoordelen kunnen het beste worden gerealiseerd in grote bedrijven. 2. Informatietechnologie vermindert de ?grootte' van bedrijven.
3. Het aantal grote bedrijven blijft beperkt. En daardoor makkelijker in de hand te houden door de overheid en vakbonden. 3. Een verminderende schaalgrootte van bedrijven betekent dat pogingen om lonen ?boven markt waarde' te realiseren op steeds minder sociale support kunnen rekenen als in het industriele tijdperk.
4. Het opstarten van een bedrijf betekent hoge ?startkosten' 4. Informatietechnologie vermindert startkosten waardoor meer mensen als meer onafhankelijke "werkgemer" gaan werken
5. Alles gebeurt sequentieel zoals in de assemblage en op een plek of een aantal vaste plekken. 5. Informatietechnologie is ?simultaan' en ?tegelijkertijd verspreidend' Het creeert werken in netwerken waarbij deelnemers over de gehele wereld niet eens ?face to face' contact nodig hebben. En variabele werkplekken.
Het feit dat steeds minder mensen werken in de industrie betekent niet alleen het einde van een belangrijk voordeel dat medewerk(st)ers hebben om via vakbonden inkomens eisen op te leggen.
6. De werknemer levert een anonieme bijdrage aan een product en is vaak ongeschoold. 6. Competenties en mentale vaardigheden zijn cruciaal.
Je bijdrage aan een product wordt direct zichtbaar.
7.  Als persoon ben je ondergeschikt in ?de hierarchie' 7. Als persoon ben je een centraal punt in je eigen netwerk
8.  Informatie ligt centraal op enkele punten. Overheid heeft een informatiemonopolie. 8. Iedereen o.a. NGO's hebben zeer snel toegang tot alle informatie die ze willen hebben.
9.     Nationalistisch denken: "Don't ask what your country can do for you but what you can do for your country." Kennedy.
      The soveign state.
 9.     Individueel denken: the sovereign individual. ICT/ internet individualiseert werk en leidt tot meer zelforganisatie/zelfsturing.
10. Vadertje staat. Minister is de ?oude wijze man'. 10. Who the f….. is ………
11. Sturen op basis van autoriteit en wetten 11. Sturen op basis van binding en creeren van betrokkenheid
12.  Beleidsmedew:"Wat zegt/vindt de Minister?" 12. Wat zegt de samenleving en wat kan de Minister daarmee?
13. Overheid en samenleving relatief gescheiden 13. ?Socialisation of the government'
14.  territorium gebonden overheden die een ?standaard-pakket' aanbiedt aan inwoners die dat hebben te accepteren. 
"The territorial nation has been a bundle or baskets into which other facets of our lives are fit. It is similar to the economic concept of a basket of goods. You cannot easily get items individually but must take them collectively. In a restaurant one can order ?a al carte', but as far as our identities concerned, we must take what nations have bundled together."
14.  Niet territorium gebonden overheden a la carte.
"Governments a la carte will seem natural to citizens in the 21 century. There is no development that will contribute more dramatically to the dissaggregation of sovereignity and the rise of a government a la carte than the emergence of a cyberspace that altogether transcends fysical borders. We get intermingeld nations just like religions" (Voorb: RTL in Luxemburg, Geld via Antillen)
Book: beyond sovereignity: Territory and political economy in the 21 century by David J. Elkins
15. You are born in this place so you are entitled to the economic advantages of that place 15. You are born on this planet.
  16. A net-based government can operate only by consent of the governed. Net government must therefore provide it's citizens with real benefits. Those benefits may not just be personal goods or services, but rather the broader benefits of a regulatory regime: a clean, transparant marketplace with defined rules and consequences, or a supervised community wher children can trust the people they encounter or individual's privacy is protected.
17. Overheid, houd alle beleidswerkzaamheden in eigen hand 17. Uitbesteding van beleidsmatige overheidstaken aan NGO's

 

Een overheid a la carte die commerciele trekken vertoont op de mondiaal markt. Ondenkbaar volgens menig overheidsdienaar. Zie hieronder een verhaal:
"Consider the move by the Seychelles, a tiny country in the Indian Ocean., to enact (uitvaardigen) a new investment law that the U.S. government officials describe as a "Welcome Criminals" act. Under the law, anyone who invests $ 10 million in the Seychelles will not only be guaranteed protection, but will be issued a diplomatic passport. Contrary to the assertions (beweringen) of the U.S. government, however the intented beneficiaries are not  drug dealers, who are generally under the protection of more important governments in any event, but independent entrepeneurs who have become politically incorrect. The first potential beneficiary of the Seychelles law is a white South African who became wealthy by circumventing (ontduiken/te slim af zijn) the economic sanctions against the former apartheid regime. Now he faces the danger of economic retribution by the new South African government. and is willing to pay the Seychelles for protection."
In the age of the virtual corporation, individuals will choose to domicile their incoming earning activities in a jurisdiction that provides the best services and the lowest costs. In other words, sovereignity will be commercialised.
The competition that information technology is driving governments to engage in is not competition of a military kind, but competition in quality and price of an economic service -genuine protection. In short, governments will be obliged to give customers what they want.