Religie: het doel is niet monotheIST worden.

Het is nooit de bedoeling van Boeddha geweest dat je BoeddhIST zou worden.
Het is nooit de bedoeling van Christus geweest dat je ChrISTen zou worden.
Net zoals het niet de bedoeling van Mohammed kan zijn geweest dat je IslamIST zou worden.
Of zoals de grondleggers van het Hindoeïsme nooit zouden willen dat je HindoeIST zou worden.
In het Jodendom dat je, in algemene zin, monotheIST zou worden.

Het is nooit de bedoeling geweest dat je slaaf van DE regels of modellen zou worden. Welke dan ook. Dan mis je het (trans)persoonlijke aspect.

Religie kun je in pragmatische zin zien als een set moreel verantwoorde leefregels die je aanpast aan veranderende contexten. Zeker geen absolute IST-toestand die je geest en persoonlijkheid gevangen houdt, als een vorm van magie, en niet te wijzigen is.

Max Herold
Juli 2015