Wandelen tussen het staan.

Het is een geweldige roman die ik één ruk in gedachten heb uitgelezen.
Het is het verhaal van twee meisjes die opgroeien in de landelijke omgeving van Zuid-Limburg en daar vaak wandelingen maken. Later als ze volwassen zijn, en vele persoonlijke crises hebben meegemaakt, besluiten ze die wandelingen te herhalen waarbij ze terugkijken op hun leven. Ze maken daarbij bewust een onderscheid tussen wandelen en staan.

Het ‘wandelen’ symboliseert dan de perioden van vooruitgang en groei. Het ‘staan’ de perioden dat er crisis is. Ze ontdekken tijdens hun lange wandelingen dat ze in de ‘staande’ perioden ook gegroeid zijn omdat ze vooral dan gedwongen werden eerlijk naar hun eigen (ook minder plezierige) schaduwkanten te kijken.

‘Reality is a reflection of your own mind’
Ze ontdekken tijdens de wandelingen een oude mystieke wet: ‘Reality is a reflection of your own mind’.
De projecties die ze op anderen afvuur(d)en, blijken juist in hun eigen zelf, op diepere onbewuste niveaus, in ieders schaduwkant te huizen.


It’s the schadow side that rules you’
Dat maakt dat de beide vrouwen meer open komen te staan voor de diepere lagen in hun beider zelf en een tweede dieptepsychologische mystieke wetmatigheid ontdekken: ‘It’s the schadow site that rules you.’ De dingen die je niet van/in jezelf weet of beseft, bepalen je leven.

Innerlijke waarheden en innerlijke blindheden
De ontdekking van deze mystieke dieptepsychologische inzichten verandert het leven van beide vrouwen volledig.
Ze besluiten een boek te schrijven met als titel ‘Wandelen tussen het staan’, met de ontdekking van hun eigen ‘innerlijke waarheden’ en ‘innerlijke blindheden’ vanuit de twee mystieke wetten als verhaallijn. Dat boek wordt een enorme bestseller.
Dan blijkt dat, doordat beide vrouwen eerlijk naar zichzelf zijn gaan kijken, ze met dat boek en de presentaties die ze daarover geven, ook de levens van miljoenen andere vrouwen en mannen aanraken en harmoniseren.

Max Herold
December, 2017