Zorgflorijnen: Een complementair non – monetair geldsysteem in de zorg.

In opdracht van Frido Kraanen, Directeur Coöperatie & Leden van PGGM, hebben de Wageningse studenten Fatima Abdesslem, Jesse D’Anjou, Marije Dikkers, Marloes Oldenkamp en Ilse Pastoors een complementair non-monetair zorgruilsysteem voor de leden van pensioenfonds PGGM ontworpen. 

Het rapport is géén officiële publicatie van Wageningen Universiteit of Wageningen UR. Wageningen Universiteit neemt middels dit rapport geen formele positie in, noch representeert het haar visie of mening in deze.
Met toestemming van PGGM (Frido Kraanen) op managementissues.com gepubliceerd.

De studenten hebben hun systeem het Zorgflorijnensysteem genoemd. Het speelt in op de lacunes in zowel het huidige en het verwachte zorgaanbod van de overheid, de markt en de maatschappij, alswel de verwachte toenemende en uiteenlopende zorgvraag. Met dit project is een eerste ferme stap gezet naar een systeem van onderlinge waarde‐uitruil voor de leden van PGGM.
Het rapport biedt ook een goede beschrijving van enkele al bestaande alternatieve geldsystemen.

Met dank ook aan Noor Bongers die me verzocht dit interessante rapport te publiceren op managementissues.com. Zie verder: Zorgflorijnen: Een complementair non‐monetair ruilsysteem voor de zorg

Noor heeft samen met anderen het rapport 'Nieuwe Oude Dag' gemaakt. Het is een onderzoek, te vinden op www.nieuweoudedag.nl

Voor een breder kaderartikel over additionele monetaire systemen (w.o. zorgflorijnen), lees ook het artikel 'De toekomst van geld' op deze site:
http://www.managementissues.com/globalisering/globalisering/
de_toekomst_van_geld%3a_noodzakelijke_veranderingen_in_het_
geldsysteem_met_het_oog_op_duurzaamheid._20090313568.html