Ethische wetenschap & farmaceutische bedrijven: een contradictio in terminis?

We slikken met z’n allen nog altijd te veel pillen. De uitgaven voor geneesmiddelen blijven pijlsnel stijgen, elk jaar opnieuw. Het Belgische programma Panorama is op zoek gegaan naar de mechanismen achter die stijging. Er is de vergrijzing natuurlijk. Maar Panorama stootte ook op andere mechanismen. Onderzocht werd hoe over terugbetaling van geneesmiddelen wordt beslist. We zoomen in op de klinische studies waarop die beslissing gebaseerd is. En wat blijkt? Het is de farmaceutische industrie zelf die de pen vasthoudt. Zie verder:
http://www.canvas.be/canvasactua/panorama/volgende-week-het-marketingmedicijn/