Kernkwaliteiten Managementissues.com

DR (Duurzaam Resultaat) = f(3 X V + 4 X C).
Vinden, verkennen, vormgeven.
Coaching, creërend faciliteren, consultancy en competenties.

Een metafoor voor onze kernkwaliteit is Michel Angelo die ‘de engel in een steen ziet’. Onze kernkwaliteit is ont-dekken en ont-wikkelen waardoor er gewerkt kan worden vanuit verbindingen met je eigen ik, de essentie van een organisatie in relatie tot een veranderende omgeving. Dit op een wijze waardoor de toekomst en toekomstige mogelijkheden concreet vorm kunnen worden gegeven.

Wij zijn experts in processen van vinden, verkennen en vormgeven. Onderliggend is altijd:
‘gaan zien wat u nog niet eerder zag, horen wat u niet eerder hoorde en aanvoelen wat u niet eerder bemerkte!’