Missie en expertise

Missie:

Complexe vraagstukken (‘wicked problems’) met maatschappelijke impact helpen oplossen. 

Een wicked problem kenmerkt zich door:

 • Kennisvraagtekens
  • Het probleem is dikwijls aan het begin niet duidelijk te omschrijven.
  • Het is complex en ’the boundaries of the problem are diffuse, so it can hardly be separated from other problems’ (Hisschemöller & Hoppe, 1995: 43).
  • Wat relevante kennis is, is niet precies duidelijk.
  • Er zijn geen eenduidige oplossingsrichtingen.
 • Veel stakeholders
  • Er zijn veel stakeholders.
  • De stakeholders hebben verschillende waarden, normen en denken ieder anders over doelen en in te zetten middelen.

Kernexperise

 • Opzetten en begeleiden van (grootschalige) open deliberatieve processen waarbij veel stakeholders en kennis dienen te worden betrokken.
 • Ontwerpen/faciliteren van (grootschalige) bijeenkomsten.

Concrete expertgebieden

 • Grootschalige interventies -> Open MultiStakeholder PolicyDevelopment.
 • Toekomstverkenningen / scenario planning / strategie ontwikkeling.
 • Kennismanagement en vaardigheidsanalyses (analyse ‘best practices’ collectief/team en individueel).
 • Spiral Dynamics.
 • Training & coaching / teambuilding / intern ondernemerschap stimuleren.