Over Genetisch Gemodificeerd voedsel, business, ethiek en wetenschap

Bron: het boek ‘Tales from the timeloop’ van David Icke.

We hebben er allemaal wel eens van gehoord: onderzoeken die politiek niet goed vallen en daardoor in een bureaulade verdwijnen. Maar hoe ver ga je daarin? Waar ligt je (ethische) grens? Wat zou jij doen als directeur van de onderstaand beschreven organisatie? Had je er met jouw instelling wel überhaupt directeur kunnen worden?
Dr. Arpad Pusztai wordt (werd) over het algemeen gezien als een van ‘s-werelds grootste experts op het gebied van genetisch gemanipuleerd (GM) voedsel. Hij heeft meer dan 270 publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp.

Hij werkte voor het Rowett Institute in Aberdeen, Schotland totdat hij werd geïnterviewd voor een ‘World of Action” televisie-documentaire op 10 augustus 1998. Wat hij daar zei, betekende het einde van zijn carrière.

Dr. Pusztai vertelde in dat programma dat ratten die waren gevoed met bepaalde genetisch gemanipuleerde aardappelen, last kregen van afgeremde groei en schade aan hun immuunsysteem. Hun lever, hart en andere organen werden kleiner. Hij gaf aan dat dit ook voor de hersenen gold maar dat hij dit nog niet in de publiciteit had gebracht omdat hij anders als een “Alarmist” zou worden gestigmatiseerd. Vervolgens gaf hij een expliciete waarschuwing m.b.t. GM-voedsel:”Als ik de keuze heb, zou het zeker niet eten!”

Op de avond van het interview werd dr. Pusztai gefeliciteerd voor zijn bijdragen op dit gebied door professor Philip James, directeur van het Rowett Institute. De morgen er na verzond het Rowett Institute een persbericht dat inging op de breedte van de zorgvuldig gecontroleerde studies die als fundament dienden voor dr. Pusztai’s bezorgdheden.

Nog geen 48 uur later echter werd hij plotseling geschorst en kreeg hij orders al zijn data te overhandigen. Zijn researchteam werd ontbonden en hij werd bedreigd met juridische sancties als hij ook maar met iemand over dit onderwerp sprak. Zelfs zijn persoonlijke assistent mocht niet meer met hem praten. Zijn vrouw, ook werkzaam op het Institute, werd eveneens op non-actief gezet. Hij zelf kreeg twee hartaanvallen en zijn vrouw medicijnen voor hoge bloeddruk.

Dr. Pusztai is er zeker van dat zijn ontslag het gevolg was van twee telefoongesprekken die Tony Blair de dag er na met zijn baas Philip James voerde. Dr. Pusztai kwam er via een senior manager van Rowett achter dat het telefoongesprek van Blair werd gevolgd door een telefoongesprek uit de VS van Bill Clinton. Professor Robert Orskov, een van de top voedsel experts in Groot Brittanië, en die tevens 33 jaar voor het Rowett Institute had gewerkt, bevestigde het verhaal. Deze laatste was ter ore gekomen dat ‘Clinton Blair belde en Blair James’. Orskov vervolgde:”Er is geen twijfel dat James door Blair onder druk is gezet. Het interview met Pusztai beschadigde de relatie tussen de VS en de UK.

Een ander onderzoeker, Stanley Ewen, vertelde dat hij hetzelfde verhaal te horen had gekregen van een andere senior van Rowett.
Er werd daarbij ook een publiciteitscampagne gelanceerd door Jack Cunningham, Minister in het Kabinet Blair die sprak over ‘compleet misleidende resultaten’.

Afsluitende noot Max Herold: Ik ben geen expert maar, laten we er eens van uitgaan dat de research van Pusztai voor een deel valide is. Ik zou me zo de volgende vragen kunnen voorstellen:

  • Wie hebben er voordeel van dat GM-voedsel onderdeel wordt van onze dagelijkse kost?
  • Wie hebben er voordeel van dat de gezondheid van mensen minder wordt?
  • Wie hebben er voordeel van dat het denkvermogen van mensen (kleinere neocortex?), minder wordt?
  • Wat was het voordeel voor James, waarvan bekend was dat hij goede relaties had met Blair?

Bizarre vragen met mogelijk bizarre antwoorden.
Zie ook www.freenetpages.co.uk/hp/a.pusztai/