Wie is Mathieu Weggeman?

Curriculum Vitae Mathieu Weggeman

Prof.dr.ir. M.C.D.P. Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven (www.tue.nl). Daarnaast voert hij een eigen praktijk als bestuursadviseur (wij@planet.nl).

Mathieu Weggeman heeft als focus voor zijn onderzoek gekozen voor het begrijpen en verklaren van innovatieprocessen in technologie-, kennisintensieve en culturele organisaties. Zijn bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar het leidinggeven aan professionals, strategieformulering, het realiseren van collectieve ambitie en flow in teams en organisaties en de werkwijzen van de nieuwe generatie.

In de tijd dat hij werkte voor de Raad van Bestuur van Philips, leerde hij het vak ondermeer van meesters als C.K. Prahalad en Sumantra Ghoshal. Verder was hij partner bij Twynstra Gudde Management Consultants en Chef Innovatie bij de Baak Managementcentrum VNO-NCW.

In zijn adviespraktijk houdt Weggeman zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van de Nieuwe Generatie en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen.

Weggeman was lid van de Raad voor Cultuur (van 2012 tot 2018) en was/is onder meer commissaris/toezichthouder bij:

 • ­ Brainport Development, van 2010 tot 2018; (de ontwikkelingsmaatschappij van de regio Eindhoven; Brainport heeft mainportstatus gekregen in Rutte III, € 170 mio extra)
 • ­ Stichting PowNed in 2009 en 2010, (opstartfase)
 • ­ De Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, vanaf 2016; (4000 studenten)
 • ­ SintLucas, Eindhoven (Strijp-S), vanaf 2018, (MBO-opleidingen voor de creatieve industrie, (3000 studenten)
 • ­ Buurtzorg Nederland, van 2006 tot 2017; (14.000 verpleegkundigen in 900 zelforganiserende teams)
 • ­ ZuidZorg in Eindhoven, vanaf 2019
 • ­ Stichting Restauratie Atelier Limburg, (SRAL), van 2019 tot 2020
 • ­ Lid van het bestuur van Studium Chorale, Maastricht, (symphonisch koor)
 • ­ Voorzitter van het bestuur van het Gouverneur Kremers Centrum van het MUMC, vanaf 2011
 • ­Lid van de Scientific Board van BrainCompass, Rotterdam, (feedback op de ontwikkeling als professional onder meer op basis van DNA-analyse).
 • ­ Lid van de adviesraad van GuruScan, (kennismanagement software & seminars)
 • ­ Woning Coöperatie Sint Trudo in Eindhoven, (ontwikkeling Strijp-S), van 2010 tot 2018

CV in de tijd:

1953: Geboren in Eindhoven
1976: Afgestudeerd als bedrijfskundig ingenieur aan de Technische universiteit Eindhoven, (aan de interfaculteit Ziekenhuiswetenschappen).
1977: Assistent kapelmeester van het Fanfarecorps der Genie
1978: Organisatieadviseur aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht
1982: Managementconsultant bij Philips, eerst bij het NatLab, later voor de Raad van Bestuur van Philps
1992: Boek Leidinggeven aan professionals: het verzilveren van creativiteit
1992: Toetreding tot Twynstra Gudde Managers & Consultants
1995: Promotie aan de Universiteit Tilburg op een methode voor collectieve
ambitieontwikkeling in professionele organisaties
1995 – heden: Hoogleraar organisatiekunde aan de TU/e
1997: Boek Kennismanagement: Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties
1997: Lid van de editorial board van Organisation Studies
2001: Oeuvreprijs van de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs
2003 – 2007: Voorzitter van de vakgroep Organisation Science
aan de TU/e, (45 medewerkers waaronder 6 hoogleraren)
2003: Boek Provocatief adviseren
2005: In Management Team door collega’s gekozen in de Top-10 van meest
invloedrijke Nederlandse organisatieadviseurs
2006 -2017: Lid van de RvT van Stichting Buurtzorg Nederland
2007: Boek Leidinggeven aan professionals? Niet doen
2008: Leidinggeven aan professionals? Niet doen! wordt gekozen tot Managementboek van het Jaar
2008: Publicatie bij Prometheus Waarom zouden we doodgaan? (filosofisch werk)
2009 – 2018: Lid van de RvC van woningcorporatie Sint Trudo, Eindhoven
2009 – 2010: Lid van de RvT van omroeporganisatie PowNed in de opstartfase
2009: Samen met Jaap Peters Het Rijnland boekje over de spanning tussen de
Anglo-Amerikaanse en de Rijnlandse werkcultuur
2010 – 2018: Lid van de RvC van Brainport Development, Eindhoven
2012: Kroonbenoeming in de Raad voor Cultuur
2011 – heden: Lid van de RvT van het Gouverneur Kremers Centrum van het
  MUMC, Maastricht
2014: Boek: ‘Leading professionals? Don’t!, A continental European perspective’.
2015: Boek: Essenties van Leidinggeven aan professionals, (Scriptum)
2016: Dichtbundel: Een vilein gebied, (Rubinstein)
2017 – heden: Vice-voorzitter van de RvT van de HKU, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
2017: Samen met Ron van de Water: Stagnatie bij professionals, (Scriptum).
2017: Samen met Jaap Peters: Het Rijnland veranderboekje, (Het gebeurt als je het loslaat), (Atlas Contact).
2018: Samen met Bart Derre, Luc Vandingenen, Jimme Keizer en Koen Smets: De Ondernemende Organisatie, uitgegeven bij Pelckmans Pro, (België).
2018 – heden: Vice-voorzitter van de RvT van SintLucas,
(vakschool die opleidt voor beroepen in de creatieve industrie).
2019 – heden: Lid van de RvT van ZuidZorg, Eindhoven
2019 – 2020: Lid van de RvT van de Stichting Restauratie Ateliers Limburg, (SRAL)
2020: Boek André Kammaraad, (Dada) bij Scriptum

Attitude:

 • Teamspeler; delegeren op basis van vertrouwen, tenzij …
 • Creatief, innovatief, ondernemend, humor
 • Ordelijk, clean desk, snel in reageren, slagvaardig
 • Kan in korte tijd grote hoeveelheden informatie verwerken en daar de essentie uit destilleren
 • Meer gericht op mensen dan op structuren en procedures.
 • Natuurlijk gezag, (zeggen anderen)

Hobby’s:

 • Dada; actief en passief
 • Cultuur (internationaal); concerten, musea, theater.
 • Filosoferen over Nietzsche’s driehoek
 • Mensen helpen die het moeilijk hebben

Coördinaten: