Wie is Peter van Hoesel?

CV Peter van Hoesel

Opleiding

 • Gymnasium B
 • Studie Wis- en Natuurkunde
 • Doctoraal Psychologie (Methoden & Technieken, Arbeid & Organisatie)
 • Doctoraat Sociale Wetenschappen

Loopbaan (hoofdfuncties)

 • Wetenschappelijk medewerker RU Leiden (1971-1974)
 • Directeur Dienst Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek RU Leiden (1975-1985)
 • Directeur/eigenaar Research voor Beleid (1986-1988)
 • Interimmanager Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden 
  (tegenwoordig TNO Arbeid)  (1988-1989) 
 • Directeur/oprichter NSS Beleidsonderzoek en Beleidsadvies 
  (tegenwoordig B&A Groep) (1989-1991)
 • Algemeen directeur EIM (Economisch Instituut MKB)  (1991-2000)
 • Directievoorzitter Panteia (2001-2011)
 • Hoogleraar bestuurskunde EUR (vanaf 2002, per 2011 emeritus)

Huidige nevenfuncties

 • Voorzitter Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn & Gouwe
 • Voorzitter stichting Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer
 • Lid Platform Ambachtseconomie
 • Lid Raad van Advies Science Alliance
 • Lid curatorium VNO-NCW-leerstoel Etnisch Ondernemerschap
 • Redacteur tijdschrift Beleidsonderzoek Online

Enkele voormalige nevenfuncties

 • Fractievoorzitter gemeenteraad Jacobswoude 
 • Voorzitter Vereniging voor Beleidsonderzoek
 • Voorzitter interdepartementale werkgroep ‘Starten van een onderneming’
 • Lid Raad van Toezicht Rabobank Zoetermeer
 • Voorzitter Stichting Jeugdcentrum Zoetermeer
 • Lid expertgroep financiering MKB, ministerie van EZ
 • Lid MKB Adviesraad ING Bank

Professionele ervaring
Werkzaamheden als beleidsonderzoeker en –adviseur op de volgende gebieden: 

 • Arbeidsvraagstukken
 • Onderwijs
 • Jeugdzorg
 • Wetenschapsbeleid en onderzoekmanagement
 • MKB en ondernemerschap
 • Kwaliteit van overheidsbeleid

Opdrachtgevers: nagenoeg alle ministeries, de Europese Commissie, di-verse gemeenten en provincies, diverse brancheorganisaties, diverse grote bedrijven en instellingen.

Ervaring als docent

 • Docent psychologie bij drie ziekenhuizen
 • Leraar scheikunde middelbare school
 • Docent arbeids- en organisatiepsychologie RU Leiden
 • Docent methoden en technieken RU Leiden
 • Cursusleider en docent postdoctoraal onderwijs bij diverse in-stellingen
 • Hoogleraar bestuurskunde EUR

Boeken, publicaties

 • Peter van Hoesel, Programmering van beleidsonderzoek, VUGA, Den Haag, 1985
 • Prof. dr. P.H.M. van Hoesel, prof. dr. F.L. Leeuw, dr. J.M.W. Mevissen (redactie), Beleidsonderzoek in Nederland, Van Gorcum, Assen, 2005
 • Peter van Hoesel, Partij voor Eenvoud; een zoektocht naar kwaliteit van overheidsbeleid, Sdu, Den Haag, 2008 
 • Marieke Boekenoogen, Peter van Hoesel, Yvonne Prince, Carla Verheijen (redactie), Methoden van Beleidsonderzoekers: creatief en oplossingsgericht, Boom/Lemma, Den Haag, 2009
 • Bart Dekker, Peter van Hoesel, Yvonne Prince (redactie), Management van Beleidsonderzoek, Boom/Lemma, Den Haag, 2011.
 • Voorts ca. 200 artikelen, papers en boekbijdragen.