Het jaar van de held.

Met de roman Het jaar van de held; roman over gemeentepolitiek debuteert Anneke van Dok. Zij heeft een achtergrond als raadslid, wethouder en burgemeester. Haar loopbaan begon zij echter als journalist. Met deze roman pakt zij haar oude passie weer op en met succes. Het is een boeiende roman geworden met veel herkenbaarheid voor wie – zoals ik – werkzaam waren in Vlissingen ten tijde van haar burgemeesterschap.

Toch is dit geen roman uitsluitend over Vlissingen of één van de andere plaatsen waar Annneke van Dok werkzaam is geweest. Het is wel een roman waarin het gemeentelijk reilen en zeilen centraal staat. Thema’s als integriteit, dualisme, omgang met de pers en de druk vanuit de samenleving om het wat minder nauw te nemen met de regels ten gunste van de werkgelegenheid worden op een herkenbare en vaak humoristische wijze behandeld.

In het boek wordt de fictieve gemeente Elft opgevoerd als plaats van handeling. Op haar sterfbed geeft Greet Lopez, de burgemeester, aan Camiel Canard, de bode, een aantal schriftjes en een foto waarin haar belevenissen als burgemeester zijn opgetekend. Camiel zet zichzelf ertoe haar leefwereld vermengd met zijn eigen ervaringen en gedachten tot een boek te bewerken. Camiel is niet alleen bode, maar ook zanger in de operettevereniging.

Dit en zijn goede relatie met de burgemeester helpen hem om in het Van Speykjaar bij diverse gelegenheden op te treden als Van Speyk. Met Camiel gaat alles goed totdat hij door een geslepen journalist tot kritische uitspraken wordt verleid over Greet en haar college. Ze laat hem niet vallen, maar de glans is er wel van af.

Greet zit zelf met een groot dilemma omdat zij moet kiezen tussen een strikte houding bij de vergunningaanvraag van de vuurwerkfabriek of een lankmoedige opstelling waardoor de werkgelegenheid behouden wordt. Tijdens haar afwezigheid tekent wethouder Tara, een pittige ambitieuze wethouder die goed bevriend is met het bedrijfsleven, de vergunning. Later neemt zij ontslag en gaat bij de vuurwerkfabriek werken.

Dan gaat het mis en is er een explosie in de vuurwerkfabriek. Drie mensen komen om, waaronder wethouder Tara zelf. Uiteindelijk is het ontslag van Greet Lopez onvermijdelijk. Na Tara en Camiel is zij de derde held die van het voetstuk valt.

Wat mij betreft een prima debuut. Het smaakt zeker naar meer. Het jaar van de held schetst de gemeentepolitiek op het scherpst van de snede herkenbaar en met humor. Het leest vlot en boeit van het begin tot het eind.

Bert van Ravenhorst,
Juni 2014

Het Jaar van de Held
Auteur: Anneke van Dok: 
Schoorl: Uitgeverij Conserve, 2014

Meer informatie? Klik op: http://www.managementboek.nl/boek/9789054293620/het-jaar-van-de-held-anneke-van-dok?affiliate=1910