Het land van Beatrix.

Hans Wansink beschrijft de vaderlandse geschiedenis over de periode 1980-2013, de regeringsperiode van koningin Beatrix. Een ambitieus project om over een periode te schrijven die je zelf hebt meegemaakt en waarvan je moet inschatten wat belangrijk is geweest als het stof is neergedaald. Wansink doet dat ronduit goed. Hij schrijft vlot en weet waar hij het over heeft. De lezer krijgt een integraal beeld voorgeschoteld van onze meest recente geschiedenis.

Het beeld zoals Wansink dat schetst maakt je niet vrolijk. Het is verbazingwekkend hoe een land kan veranderen in een periode van ruim dertig jaar. Nederland beleefde twee economische crises, verloor haar naïviteit in Srebrenica, kwam in de ban van het populisme, zag de steun voor Europa afkalven en het democratisch stelsel onder druk komen te staan.

Je houdt aan dit boek beslist geen gevoel van zelfgenoegzaamheid over. Gek eigenlijk dat er zoveel ingrijpende gebeurtenissen plaatsvonden en dat Nederlanders toch zo tevreden zijn.

Toen Beatrix begon verkeerde Nederland in een economische crisis. Lubbers pakte de bestrijding ervan op door te saneren en te bezuinigen. De economie trok weer aan en groeide vanaf het einde van de jaren tachtig tot 2001. Vervolgens stortte de boel weer in door de kredietcrisis die ook de steun voor het Europese experiment de euro flink deed afbladderen.

De traditionele politieke verhoudingen uit de tijd van de Verzuiling verloren hun kracht. De noodzakelijke vernieuwingen in het Huis van Thorbecke zijn niet aangebracht. De populistische Pim Fortuyn en later Geert Wilders legden de bestuurlijke zwaktes bloot. Het huidige partijwezen is al lang aan vernieuwing toe. Verkiezingsuitslagen zijn grillig en er is sprake van verbrokkeling met bestuurspartijen in het midden en populistische partijen op de flanken. De kloof tussen politici en kiezers is groot.

Internationaal leed Nederland flink gezichtsverlies in Srebrenica. Het onderzoeksrapport leidde uiteindelijk tot het aftreden van het kabinet-Kok. Het failliet van Nederland gidsland.
De schok van 9/11 en de eurocrisis versterkten het gevoel van onzekerheid.

De integratie van immigranten is mislukt is het overheersende beeld. De politiek heeft zich afgewend ondanks voldoende signalen dat het niet goed ging. Er is te veel ingezet op culturele integratie en te weinig op economische integratie. De werkloosheid onder immigranten is nog steeds relatief hoog.

De poging van journalist en historicus Hans Wansink om de contemporaine geschiedenis te beschrijven is geslaagd. Voor wie wil doorgronden hoe Nederland ervoor staat is dit boek een must!

Bert van Ravenhorst,
September 2015

Meer weten?
Het land van Beatrix; De eerste geschiedenis van hedendaags Nederland, 1980-2013
Auteur: Hans Wansink
Uitgeverij Prometheus – Bert Bakker, Amsterdam, 2014
280 pagina’s
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789035139619/
het-land-van-beatrix-hans-wansink?affiliate=1910