Milieuduurzaamheid en economische groei.

De levensomstandigheden van komende generaties worden in hoge mate bepaald door onze keuze tussen wel en niet door de mens geproduceerde schaarse goederen (milieufuncties). Informatie over een productieniveau waarbij milieufuncties gehandhaafd blijven is daarbij onontbeerlijk. Het primaat van maximalisatie van productie en consumptie geeft voor die keuze verkeerde signalen. Klik op: milieuduurzaamheid en economische groei