Sustainable Business Modeling.

De talloze organisaties die worstelen om duurzaam ondernemen structureel en consequent door te voeren, moeten op basis van harde feiten en cijfers rationele beslissingen kunnen Sustainable Business Modeling: een besluitvormingsinstrument voor duurzame bedrijfsvoering gaat over een nieuwe aanpak om beslissingen over duurzaamheid uit de subjectieve sfeer te halen. Klik op:  Sustainable Business Modeling