Tien klimaatacties die werken.

Lijkt de klimaatverandering een ver-van-mijn-bedshow, een wereldprobleem waar je weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee, maar weet je niet goed wat je zelf kunt ondernemen? Mogelijk doe je al van alles. Alleen, helpt het ook echt?

In de nieuwe versie van Tien klimaatacties die werken vertrekt Pieter Boussemaere vanaf de naakte feiten met geactualiseerde cijfers en grafieken. Hij heeft hier meer aandacht voor onderwerpen die de laatste jaren groeiend actueel zijn zoals kweekvlees, zonnepanelen, CO2-verwijdering en de grondstoffenproblematiek. Vrij van ideologisch of politiek getouwtrek biedt hij tien acties die wetenschappelijk onderbouwd zijn en echt werken. Het is een praktisch boek voor wie zijn steentje wil bijdragen en op zoek is naar doelgerichte oplossingen.

Pieter Boussemaere is docent klimaat en wereldgeschiedenis aan de Vives Hogeschool in Brugge. Hij adviseert regelmatig de Europese Commissie en de Vlaamse Overheid omtrent klimaateducatie.

Meer weten?
Tien klimaatacties die werken.
Auteur: Pieter Boussemaere
Uitgeverij: Davidsfonds / Standaard Uitgeverij, Antwerpen / Utrecht, 2021
Zesde geactualiseerde editie
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789059089266/10-klimaatacties-die-werken-pieter-boussemaere?affiliate=1910

De komende jaren zijn doorslaggevend als we de klimaatopwarming tegen het einde van deze eeuw onder controle willen hebben. Hiervoor moet de wereldwijde uitstoot in 2030 met bijna de helft gedaald zijn. Om dit te bereiken moet het gebruik van steenkool, olie en gas worden vervangen door koolstofarme alternatieven. Alles is voorhanden om dit te realiseren. Steenkool, olie en gas zijn vervangbaar. Dit proces van vervanging kan tevens de economie stimuleren. Doen we dit niet dan riskeren we veel meer extreme droogte, hongersnoden, dolende mensenmassa’s, pandemieën, ontwrichte staten en ineengestorte ecosystemen.

Cruciaal om de verbeteringen die nodig zijn te realiseren is de samenwerking tussen overheid, bedrijven en consumenten. In dit boek gaat het vooral om verbeteringen voor consumenten. Hoe kunnen zij hun klimaatafdruk verkleinen.

Het goede nieuws is dat bijna alles al voorhanden is. Steenkool, olie en gas zijn – zelfs in het vereiste tempo – technisch perfect vervangbaar en deze omslag komt de economie op middellange termijn alleen maar ten goede. Onze levensstandaard hoeft daar niet onder te lijden en het maakt ons onafhankelijk van landen met een bedenkelijke reputatie zoals Saoedi-Arabië en Rusland.

De tien acties op een rij:

  1. Informeer jezelf. Kennis helpt om bewuste keuzes te maken.
  2. Beïnvloed je omgeving. Ga het gesprek aan over oplossingen dichtbij huis.
  3. Beïnvloed je overheid. Ga stemmen, ga naar bijeenkomsten.
  4. Kies de juiste elektriciteit. Kies voor groene stroom of wek deze zelf op.
  5. Spring verstandig om met elektriciteit. Koop energiezuinige apparaten
  6. Kies de juiste motor. Ga meer lopen, fietsen, met het openbaar vervoer of deel een auto.
  7. Vlieg verstandig. Kijk of je echt moet vliegen en als het dan niet anders kan, compenseer dan de uitstoot.
  8. Isoleer, isoleer, isoleer. Het gaat dan om daken, muren, ramen en vloeren, dubbelglas, tochtstrips, enz.
  9. Kies de juiste verwarmingsbron. Weg van het gas en naar aansluiting op een warmtenet of de thermostaat lager zetten.
  10. Vermijd rund- en lamsvlees. De productie van vlees is erg energie-intensief.

Pieter Boussemaere slaagt erin om de complexiteit van de klimaatwijziging op een zeer begrijpelijke wijze uiteen te zetten. Tezelfdertijd zet hij de lezer aan tot zelfreflectie en gerichte actie. Een absolute aanrader in tijden van fake news.

Bert van Ravenhorst
November 2022