Transgovernance: duurzaamheidsgovernance met de blik naar buiten.

Waarom blijft duurzame ontwikkeling als overheidsbeleid zo vaak steken in mooie woorden? Wat is er mis waardoor de uitvoering blokkeert? Dit zijn vragen die onderzocht werden in een project dat Louis Meuleman leidde aan het Institute for Advanced Sustainability Studies in het Duitse Potsdam. Het project voerde tot twee publicaties met een sterk Nederlands tintje.
In de publicaties is de focus gelegd op ‘transgovernance’: een zienswijze die is opgebouwd uit zes concepten. Klik op: Transgovernance