De Methode Coué: Zelfbeheersching door bewuste Autosuggestie.

Ergens op een boekenplank bij mij staat een heel oud boek met als titel 'Zelfbeheersching door bewuste Autosuggestie'. Het is geschreven door Emile Coué, een Fransman die aan het begin van de vorige eeuw furore maakte. Coué bemerkte dat, als hij als apotheker een door hem verstrekt geneesmiddel héél positief aanprees, dit middel doorgaans veel beter werkte dan wanneer hij het zo aan een klant gaf. Geef vreemde ontdekking omdat later onderzoek ook heeft laten zien dat de werking van menig geneesmiddel soms wel voor meer dan 50 % op suggestie in de vorm van slimme verkoop en marketing berust.
Coué draaide het in die zin om. Hij zet de suggestieve werking centraler bij genezing. Van daaruit ontwikkelde hij zijn methode van de bewuste autosuggestie. Daarmee hebben nogal wat mensen in termen van o.a. gezondheid positeve resultaten geboekt.
De man is vaak belachelijk gemaakt door de (Amerikaanse) pers en menig intellectueel maar tegelijk hebben succesexperts als Napoleon Hill zijn eenvoudige inzichten zeer ter harte genomen en effectief leren gebruiken bij doelrealisatie. Ook staalmagnaat Andrew Carnegie, een van de leermeesters van Hill, paste bewuste autosuggestie toe. Klik voor mee informatie op:
Zelfbeheersching door bewuste Autosuggestie