Alles gaat voorbij. Zelfs Donald Trump.

Op weg naar de verkiezingen voor het presidentschap in Amerika stelt Charles Groenhuisen dat Amerika in rap tempo op weg is om een progressief land te worden. Een opmerkelijke uitspraak voor wie de berichtgeving over het Amerika van Donald Trump volgt. Groeiende kiezersgroepen zoals millennials en etnische minderheden stemmen overwegend links. Het Republikeinse monsterverbond met rechtse kerkleiders verliest aan betekenis nu de ontkerkelijking om zich heen grijpt. Ook over duurzame economie, de doodstraf, het homohuwelijk, ongelijkheid en legalisering van marihuana schuiven de Amerikanen in progressieve richting.
Charles Groenhuisen kennen we als journalist en als kenner van Amerika. Hij schreef vanaf 2007 boeken over de Verenigde Staten en was jaren correspondent in Amerika.

Meer weten?
Alles gaat voorbij. Zelfs Donald Trump.
Auteur: Charles Groenhuijsen.
Uitgeverij: Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen, 2019, 253 pagina’s.
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789045040851/alles-gaat-voorbij-zelfs-donald-trump-charles-groenhuijsen?affiliate=1910

De sfeer in het land verhardt. Democraten en Republikeinen bevechten elkaar op leven en dood en zullen dat in de verkiezingsstrijd ook doen. Geleidelijk verschuift de politieke stemming. Of dit ook al in 2020 leidt tot de verkiezing van een democratische kandidaat is echter nog maar de vraag. Democraten lijken hier wel op te anticiperen, bijvoorbeeld in de samenstelling van de fractie in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen doen alsof ze het oude, overwegend blanke Amerika terug kunnen halen.

Belangrijk is in ieder geval wie de Democratische presidentskandidaat wordt. Als de Democraten opnieuw een impopulaire kandidaat in de ring brengen dan wordt het zeker moeilijk. Trump is heel goed in het exploiteren van het wantrouwen onder grote groepen kiezers. Veel kiezers waren gefrustreerd, voelden zich niet serieus genomen en reageerden dat af op de gevestigde politiek. Het lukte Trump op geniale wijze juist die kiezers voor zich te winnen voor wie hij weinig zou doen. Trump-stemmers zijn veelal mensen met weinig opleiding, lage inkomens, geen zorgverzekering en geen baanzekerheid. Donald Trump heeft een goed gevoel voor wat er onder gewone mensen leeft en hoe hij ze moet aanspreken. Hij verkocht angst aan boze kiezers.

Zijn analyse van het verlamde Washington klopte. Na zijn verkiezing had Trump als kersverse president het verschil kunnen maken door onderwerpen op te pakken waarover Democraten en Republikeinen het eens hadden kunnen worden. Te denken valt aan: verbetering van de infrastructuur, uitbreiding van bestaande gezondheidszorgprogramma’s als Medcaid en Medicare, een actieve industriepolitiek, een betere regeling voor immigratie en grensbewaking, een stevige aanpak van vuurwapengeweld, het bestrijden van armoede en verslaving aan zware pijnstillers. Maar Trump ging als nieuw gekozen president vanaf de eerste dag radicaal de andere kant op. Hij zocht helemaal niet naar een bredere samenwerking. Integendeel, hij versmalde juist zijn coalitie en joeg daarmee de Democraten in de gordijnen.

De vraag is of de omslag nu komt. Zijn de Democraten in staat een aansprekende kandidaat te kiezen? Er staat veel op het spel in 2020. De partij die verliest heeft grote problemen om zich daarna weer op te richten en verder te gaan. Als de Democraten verliezen is het jeugdig enthousiasme van grote, nieuwe groepen kiezers gebroken. Als de Republikeinen verliezen bleek de kritiekloze steun van veel partijleden aan Donald Trump een fatale fout. Trump heeft veel vijanden gemaakt. Daar betaalt de partij dan een hoge prijs voor.

Op dit moment zijn de Democraten verwikkeld in een spannende strijd om de kandidatuur. De Democratische verdeeldheid is niet best voor een eensgezinde campagne die Trump van een tweede termijn kan afhouden. Tegelijk vindt slechts vijftig procent van de Amerikanen dat Trump het goed doet. Dat is slechter dan al zijn recente voorgangers.

De opvallende benadering en de heldere onderbouwing ervan maken het boek interessant in de aanloop naar de verkiezingen. De vlotte schrijfstijl maken het toegankelijk voor iedereen die zich opmaakt voor het verkiezingsspektakel waar we in 2020 niet over uitgepraat zullen raken.

Bert van Ravenhorst,
Oktober 2020