De Nieuwe Zijderoutes: het heden en de toekomst van de wereld.

In ‘De Nieuwe Zijderoutes’ gaat Peter Frankopan, hoogleraar wereldgeschiedenis aan Oxford University, door op zijn inmiddels klassiek geworden boek ‘De Zijderoutes’. In ‘De Zijderoutes’ schetste hij een geschiedenis die ons dwong om vanuit een ander perspectief naar de wereld te kijken. In het kort kwam die er op neer dat gedurende het grootste deel van de wereldgeschiedenis het zwaartepunt in economie, cultuur en macht in het Midden-Oosten en Azië lag en dat deze gebieden hun centrale plek opnieuw gaan innemen. ‘De Nieuwe Zijderoutes’ richt zich naar voren. Een blik op het heden en de toekomst van een wereld die dramatisch aan het veranderen is. Frankopan volgt de zijderoutes naar het oosten, van Europa via Rusland en het Midden-Oosten naar China en laat zien dat alles met elkaar verbonden is. Er ontstaan samenwerkingsverbanden die uitgroeien tot complexe netwerken. Een centrale rol daarin speelt China dat langs diverse wegen haar invloed uitbreidt en landen van zich afhankelijk maakt.

Meer weten?
De nieuwe zijderoutes: het heden en de toekomst van de wereld
Auteur: Peter Frankopan
Uitgeverij Unieboek/ Het Spectrum, Houten, 2018, 301 pagina’s
Klik op: https://www.managementboek.nl/boek/9789000372348/de-nieuwe-zijderoutes-peter-frankopan?affiliate=1910

Intussen is Amerika druk om veel landen van zich te vervreemden door een handelsoorlog met China te ontketenen, het conflict met Iran aan te gaan en het onder druk zetten van de samenwerking binnen de NAVO. Amerika maakt zichzelf tot een onbetrouwbare partner. De Verenigde Staten trekken zich terug uit onder meer het klimaatakkoord, het TPP handelsverdrag en de VN Mensenrechtenraad. Europa is vooral met zichzelf bezig. De aanstaande Brexit, de vluchtelingencrisis en de interne problemen binnen de Europese Unie als gevolg van de economische crisis maken dat de blik vooral intern gericht is. Intussen zijn er ook spanningen tussen India en China en wordt de spanning tussen Iran en Saoedi-Arabië steeds groter. In het Westen hebben we daar minder oog voor.

Frankopan laat zien dat China heel planmatig te werk gaat en landen in de regio aan zich bindt door onder andere veel infrastructurele projecten uit te voeren of te financieren. Hier kan langs de zijderoutes van geprofiteerd worden. Als landen in problemen komen met afbetalen dan zoekt China naar een oplossing die uiteraard ook in haar eigen voordeel werkt en haar invloed in het land versterkt. Zo werd de overheid van Sri Lanka gedwongen een haven voor lange tijd te leasen aan China.

China heeft als gevolg van haar sterke economische groei veel grondstoffen nodig en dit maakt haar expansief. Dit is een belangrijke reden voor Chinese investeringen en een agressieve buitenlandse politiek. Het economische zwaartepunt zal in de toekomst komen te liggen langs de zijderoutes is de voorspelling van Frankopan. Naast China, voeren ook Rusland, Iran, Turkije, China en Pakistan de boventoon.

Het boek leest makkelijk en is toegankelijk voor een breed geïnteresseerd publiek. Hoewel de opkomst van China geen nieuw inzicht is, wordt wel duidelijk welke methodes het land gebruikt om haar invloed steeds verder uit te breiden. Dat maakt het werk van Frankopan tot een boeiende reis langs de ontwikkelingen op het wereldtoneel.

Bert van Ravenhorst,

Januari, 2020