Eenvoudige kennis- / netwerkeconomie

Netwerken is het hier devies.
(Met toestemming overgenomen uit: Rabobank Bedrijven Nieuws, najaar 2005)

Nieuwe vormen van samenwerking tussen bedrijven in verschillende sectoren kunnen ontstaan mits ondernemers een ‘open mind’ hebben en het aandurven. Zeeuwse ondernemers laten zien dat zelfs unieke product-markt combinaties mogelijk zijn.

In Zeeland heeft de samenwerking tussen bedrijven geleid tot innovatie in verschillende sectoren. Het initiatief hiervoor kwam van MKB Nederland, waarbij het oog op de provincie Zeeland viel. De vraagstelling: ‘Kunnen we in Zeeland economische impulsen creëren door regionale bedrijven aan elkaar te koppelen?’

Een eerste inventarisatie bij verschillende branches – Recron, Metaalunie, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, Horeca Nederland – bleek verbazingwekkend veel aanknopingspunten op te leveren.
Onafhanakelijk van elkaar ontplooiden diverse sectoren van het Zeeuwse bedrijfsleven initiatieven die waren te combineren.

Strandreiniging.
Leendert-Jan Visser, hoofd regionale organisatie bij MKB Nederland: ‘Een schitterend voorbeeld daarvan is het strandreinigingsbedrijf dat in het bezit is van drie broers. Schone stranden zijn van vitaal belang voor Zeeland en de broers waren al jaren op zoek naar een betere en efficiënt functionerende reiniger. Die was niet te koop. Nergens. Een Zeeuse landbouwmachinefabrikant die we bezochten, vertelde ons dat omzetdruk zijn probleem was. Hij stond voor de keuze zijn productenaambod te verbreden of juist te specialiseren. Deze twee bedrijven hebben we aan elkaar gekoppeld. En je snapt het al: de machinefabrikant heeft een nieuw type strandreiniger – eigenlijk een soort landbouwmachine – ontwikkeld die snel en doelmatig zowel rul als hard zand kan schoonmaken. Deze machine wordt binnenkort zelfs geëxporteerd naar Spanje en Portugal.’

Geen toeval.
Wie dit een toevalstreffer zou willen noemen, zit er volgens Visser vreselijk naast. De Taskforce Zeeland, zoals het later is gaan heten, heeft twintig nieuwe product-marktcombinaties opgeleverd. Joost Douma, projectleider van de Taskforce Zeeland, zegt hierover: ‘Deze combinaties zijn simpelweg tot stand gekomen door heel direct met ondernemers te gaan praten en te vragen: waar ben je mee bezig, wat is jouw kracht en sta je open voor samenwerking en nieuwe initiatieven?’

In Zeeland hebben MKB Nederland en de provincie de kar getrokken, maar volgens Visser is er voor ondernemers in héél Nederland die er voor open staan een wereld te winnen. ‘Netwerken is hier het devies. Gericht en slim, dat wil zeggen: door ook buiten je eigen werkgebied te kijken en profijtelijke combinaties te zoeken die in eerste instantie wellicht niet voor de hand liggen.’