Help, onze expert vertrekt!

Stukje uit het verslag van het CIBIT kenniscaf? 'Help, mijn expert vertrekt' van 17 juni 2005.

Een tip van Frank Kouwen, Waterschap De Dommel, Brabant.

Binnen het waterschap is sprake van vergrijzing, en er zijn veel oudere werknemers met veel ervaring die de komende jaren met pensioen zullen gaan. De urgentie hiervan werd recent duidelijk, toen een expert vertrok die jarenlang de rol van relatiemanager had gespeeld, een cruciale rol binnen de desbetreffende afdeling van het waterschap, op het punt stond met pensioen te gaan.

Er zijn de afgelopen tijd binnen het Waterschap twee aanpakken gebruikt om expertise
van vertrekkers over te dragen en vast te leggen: expertise interviews en voordrachten
met discussies. Er is twee keer gebruik gemaakt van expertise interviews, 1 maal met de
eerder genoemde relatiemanager, en eenmaal met het vertrekkende dagelijks bestuur van
het waterschap. Daarnaast zijn er inmiddels met 2 vertrekkende experts voordrachten
met daaraan gekoppeld inhoudelijke discussies gerealiseerd. Als voorbeeld, in het geval
van de relatiemanager vond het expertise-overdrachtsproces plaats in de volgende
stappen:

1. stel een panel samen uit de doelgroep die de kennis zal ontvangen;
2. maak een overzicht van de relevante kennis van de vertrekkende expert,
    zowel vanuit zijn eigen gezichtspunt als vanuit het gezichtspunt van het panel;
3. het panel maakt een keuze uit dit overzicht om met de vertrekkende expert te
    bespreken;
4. het panel krijgt een korte training ?hoe doe ik een expert interview';
5. direct daarna voert het panel een expertise-interview met de vertrekkende relatiemanager;
6. dit interview wordt vastgelegd op video;
7. na afloop worden uit de video een aantal stukjes gepakt die voor verdere verspreiding
    in aanmerking komen.

CIBIT heeft het panel begeleid in dit traject door het vaststellen en structureren van relevante kennis vanuit zowel aanbod als vraagkant, het geven van een korte training in expert interview technieken en het begeleiden van en feedback geven op de expertiseinterviews uitgevoerd door het panel.
Vooral de expertise interviews met het bestuur werden zowel door het vertrekkende als door het nieuwe bestuur als zeer positief ervaren.